Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АЙ СИ ДЖИ БИ (ЕИК: 201383265)
Events with persons connected to the company AY SI DZHI BI (ID: 201383265)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201383265)
Към 2019-12-10 21:02:33 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 21:02:33 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-12 17:56:13Димитриос Евангелос Джорджис
Dimitrios Evangelos Dzhordzhis
ГЪРЦИЯDirector
2018-04-12 17:56:13Пиер Вержерио
Pier Verzherio
ФРАНЦИЯDirector
2018-04-12 17:56:13Мирослава Красимирова Христова
Miroslava Krasimirova Hristova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-11-17 17:14:22Гергана Стоянова Младенова
Gergana Stoyanova Mladenova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-09-15 18:27:55АЙ СИ ДЖИ БИ АД
AY SI DZHI BI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Веслец 13
2016-09-15 18:27:55Петьо Ангелов Иванов
Petxo Angelov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-12 12:09:46Владимир Пенчев Пеневски
Vladimir Penchev Penevski
БЪЛГАРИЯDirector
2016-07-11 21:47:42Теодорос Китсакос
Teodoros Kitsakos
ГЪРЦИЯDirector
2016-03-14 13:53:21Йоанис Зисимос
Yoanis Zisimos
ГЪРЦИЯDirector
2015-01-23 14:27:36Теодора Димитрова Георгиева – Милева
Teodora Dimitrova Georgieva – Mileva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-01-23 14:27:36Теодора Димитрова Георгиева – Милева
Teodora Dimitrova Georgieva – Mileva
БЪЛГАРИЯDirector
2014-01-31 14:47:07Момчил Векилов Ванов
Momchil Vekilov Vanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-02 16:27:50Асен Димитров Гагаузов
Asen Dimitrov Gagauzov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-06 17:04:10Ина Кирилова Лазарова
Ina Kirilova Lazarova
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-06 17:04:10Иван Тодоров Йончев
Ivan Todorov Yonchev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-06 17:04:10Боян Иванов Боев
Boyan Ivanov Boev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-03-22 12:49:10Владимир Денчев Денчев
Vladimir Denchev Denchev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-11-26 19:06:58АЙ СИ ДЖИ БИ АД
AY SI DZHI BI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Веслец 16
2012-07-26 17:38:05Ваньо Славейков Христов
Vanxo Slaveykov Hristov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-26 17:38:05Борислав Иванов Ботев
Borislav Ivanov Botev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-26 17:38:05Евгения Христова Харитонова
Evgeniya Hristova Haritonova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-02 14:11:44Константинос Карагянакос
Konstantinos Karagyanakos
ГЪРЦИЯRepresentative
2012-03-02 14:11:44Ваньо Славейков Христов
Vanxo Slaveykov Hristov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-02 14:11:44Константинос Карагянакос
Konstantinos Karagyanakos
ГЪРЦИЯDirector
2012-03-02 14:11:44Кирил Атанасов Марковски
Kiril Atanasov Markovski
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-28 22:31:55АЙ СИ ДЖИ БИ
AY SI DZHI BI
LegalForm
Акционерно дружество
2010-12-28 22:31:55АЙ СИ ДЖИ БИ АД
AY SI DZHI BI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 „Люлин 2” бул. „Панчо Владигеров” 66 пощенска кутия № 3
2010-12-28 22:31:55АЙ СИ ДЖИ БИ АД
AY SI DZHI BI AD
SubjectOfActivity
а)развитие, проектиране, финансиране, управление, изграждане, експлоатация, поддръжка и потенциално разширяване на ИГБ Газопровода;в)упражняване правото на собственост върху ИГБ Газопровода;с)управление на преносния капацитет на ИГБ Газопровода и сключване на договори за пренос по отношение на ИГБ Газопровода; d)участие в договорки за свързването на ИГБ Газопровода със съседните съоръжения; е) и други дейности, в допълнение на тези, посочени в горните подточки
2010-12-28 22:31:55Антониос Нацикас
Antonios Natsikas
ГЪРЦИЯRepresentative
2010-12-28 22:31:55Юлияна Димитрова Тишева
YUliyana Dimitrova Tisheva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-28 22:31:55Спирос Палеоянис
Spiros Paleoyanis
ГЪРЦИЯDirector
2010-12-28 22:31:55Антониос Нацикас
Antonios Natsikas
ГЪРЦИЯDirector
2010-12-28 22:31:55Илчо Коев Боев
Ilcho Koev Boev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-28 22:31:55Йоанис Зосимос
Yoanis Zosimos
ГЪРЦИЯDirector
2010-12-28 22:31:55Йордан Георгиев
Yordan Georgiev
АВСТРИЯDirector
2010-12-28 22:31:55Иван Кирилов Дреновички
Ivan Kirilov Drenovichki
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-28 22:31:55Елио Роджери
Elio Rodzheri
ИТАЛИЯDirector
2010-12-28 22:31:55Юлияна Димитрова Тишева
YUliyana Dimitrova Tisheva
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата АЙ СИ ДЖИ БИ AY SI DZHI BI (ЕИК: 201383265)
Check other registries about the company АЙ СИ ДЖИ БИ AY SI DZHI BI (ID: 201383265)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate