Събития с лица свързани с компанията МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС (ЕИК: 201390740)
Events with persons connected to the company MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS (ID: 201390740)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201390740)
Към 2020-01-20 02:46:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 02:46:53 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-23 14:51:18Христина Атанасова Тодорова
Hristina Atanasova Todorova
Procurator
2018-03-23 14:51:18МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
Procurators
2018-03-23 14:39:31Христина Атанасова Тодорова
Hristina Atanasova Todorova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-03-23 14:39:31Христина Атанасова Тодорова
Hristina Atanasova Todorova
БЪЛГАРИЯDirector
2018-02-01 18:58:58Ангел Атанасов Джалъзов
Angel Atanasov Dzhalazov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-01 18:58:58Ангел Атанасов Джалъзов
Angel Atanasov Dzhalazov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-10-13 17:54:46РУМЕН ДИМИТРОВ МИТРОВ
RUMEN DIMITROV MITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-13 17:54:46НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-10-13 17:54:46НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2017-10-13 17:54:46РУМЕН ДИМИТРОВ МИТРОВ
RUMEN DIMITROV MITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2016-12-13 09:35:16МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Дякон Игнатий 1 0 0
2016-12-13 09:35:16МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Дякон Игнатий 1 0 0
2016-12-13 09:35:16МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
SubjectOfActivity
Чл. 6. /1/ ДРУЖЕСТВОТО извършва дейност по финансиране на микро и малки предприятия, в това число, но не само – отпускане на кредити, придобиване от трети лица и отдаване под лизинг на промишлено оборудване, автомобили и други превозни средства, както и други вещи/финансов лизинг/, покупко-продажба и внос на такива вещи, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи дейността си в страната, както и всяка друга дейност, незабранена със закон./2/ /нова,06.10.2015 г., изм. 22.11.2016/ Общият размер на предоставеното финансиране на група свързани лица,формиран като сума от остатъчните главници по договори за кредити и/или финансов лизинг, във всеки един момент, не може да надвишава 5% от собствения капитал на ДРУЖЕСТВОТО.
2015-10-28 12:19:38МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Арсеналски 105
2015-10-28 12:19:38МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. Арсеналски 105
2015-10-28 12:19:38МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
SubjectOfActivity
Чл. 6. /1/ ДРУЖЕСТВОТО извършва дейност по финансиране на микро и малки предприятия, в това число, но не само – отпускане на кредити, придобиване от трети лица и отдаване под лизинг на промишлено оборудване, автомобили и други превозни средства, както и други вещи/финансов лизинг/, покупко-продажба и внос на такива вещи, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи дейността си в страната, както и всяка друга дейност, незабранена със закон./2/ /нова,06.10.2015 г./ Общият размер на предоставеното финансиране на група свързани лица, не може да надвишава 5% от собствения капитал на ДРУЖЕСТВОТО.
2015-02-10 15:32:00Илия Василев Кирчев
Iliya Vasilev Kirchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-02-10 15:32:00Илия Василев Кирчев
Iliya Vasilev Kirchev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-08 10:53:57Лъчезар Лъчезаров Тодоров
Lachezar Lachezarov Todorov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-04-08 10:53:57Лъчезар Лъчезаров Тодоров
Lachezar Lachezarov Todorov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-01-14 15:06:29МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стефан Караджа 10
2014-01-14 15:06:29МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Стефан Караджа 10
2013-10-01 09:33:14МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
SubjectOfActivity
Финансиране на микро и малки предприятия, в това число, но не само – отпускане на кредити, придобиване от трети лица и отдаване под лизинг на промишлено оборудване, автомобили и други превозни средства, както и други вещи/финансов лизинг/, покупко-продажба и внос на такива вещи, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи дейността си в страната, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.
2013-09-30 15:51:01Билян Любомиров Балев
Bilyan Lyubomirov Balev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-30 15:51:01Билян Любомиров Балев
Bilyan Lyubomirov Balev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-04-19 15:13:52Костадин Божиков Мунев
Kostadin Bozhikov Munev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-04-19 15:13:52Костадин Божиков Мунев
Kostadin Bozhikov Munev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-14 12:42:18МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Ангел Кънчев 1
2012-04-06 12:06:39МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Ангел Кънчев 1
2012-03-08 11:46:09МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.СТЕФАН КАРАДЖА 10
2012-03-08 11:46:09МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. СТЕФАН КАРАДЖА 10
2012-03-08 11:46:09ХРИСТО ВАНГЕЛОВ КАРАМФИЛОВ
HRISTO VANGELOV KARAMFILOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-08 11:46:09ХРИСТО ВАНГЕЛОВ КАРАМФИЛОВ
HRISTO VANGELOV KARAMFILOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-27 16:36:31ДЕЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
DEYANA GEORGIEVA KOSTADINOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-27 16:36:31ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ КАРАНИКОЛОВ
ILIYA ZAPRYANOV KARANIKOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-27 16:36:31ИЛИЯ ЗАПРЯНОВ КАРАНИКОЛОВ
ILIYA ZAPRYANOV KARANIKOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-27 16:36:31ДЕЯНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
DEYANA GEORGIEVA KOSTADINOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-20 11:02:31КОСТАДИН БОЖИКОВ МУНЕВ
KOSTADIN BOZHIKOV MUNEV
Procurators
2011-01-11 12:04:09МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2011-01-11 12:04:09МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.СТЕФАН КАРАДЖА 10
2011-01-11 12:04:09МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС ЕАД
MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS EAD
SubjectOfActivity
МИКРОФИНАНСИРАНЕ /С МАКСИМАЛНА ПАРИЧНА РАВНОСТОЙНОСТ НА ПРОДУКТА ЗА ЕДИН КЛИЕНТ - 25 000 ЕВРО/, В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО - ОТПУСКАНЕ НА МИКРОКРЕДИТИ, ПРИДОБИВАНЕ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА И ОТДАВАНЕ ПОД ЛИЗИНГ НА ПРОМИШЛЕНО ОБОРУДВАНЕ, АВТОМОБИЛИ И ДРУГИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, КАКТО И ДРУГИ ВЕЩИ /ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ/, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ВНОС НА ТАКИВА ВЕЩИ;КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙНОСТТА СИ В СТРАНАТА; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2011-01-11 12:04:09КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ПОПОВ
KRASIMIR NIKOLAEV POPOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-11 12:04:09САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-11 12:04:09МАРТИН ЕМИЛОВ ГАНЧЕВ
MARTIN EMILOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-11 12:04:09САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-11 12:04:09КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ПОПОВ
KRASIMIR NIKOLAEV POPOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-11 12:04:09МАРТИН ЕМИЛОВ ГАНЧЕВ
MARTIN EMILOV GANCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-11 12:04:09БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
BALGARSKA BANKA ZA RAZVITIE
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS (ЕИК: 201390740)
Check other registries about the company МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС MIKROFINANSIRASHTA INSTITUTSIYA DZHOBS (ID: 201390740)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More