Събития с лица свързани с компанията КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ (ЕИК: 201404581)
Events with persons connected to the company KIROV STROITELNO I MINNO OBORUDVANE (ID: 201404581)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201404581)
Към 2020-06-04 15:31:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 15:31:12 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 4 обществени поръчки за 471 518,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-02-02 12:44:31КИРО СТОЯНОВ КИРОВ
KIRO STOYANOV KIROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-02-02 12:44:31Христо Петков Петков
Hristo Petkov Petkov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-11-18 17:20:51Живко Атанасов Донев
ZHivko Atanasov Donev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-11-18 17:20:51Живко Атанасов Донев
ZHivko Atanasov Donev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-13 16:25:55Киро Стоянов Киров
Kiro Stoyanov Kirov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-05 15:21:37Галин Василев Георгиев
Galin Vasilev Georgiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-03-05 15:21:37Жанета Георгиева Дерменджиева
ZHaneta Georgieva Dermendzhieva
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-05 15:21:37Галин Василев Георгиев
Galin Vasilev Georgiev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-03-05 15:21:37Иван Киров Киров
Ivan Kirov Kirov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-08 09:57:46КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ
KIROV STROITELNO I MINNO OBORUDVANE
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2010-12-08 09:57:46КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ ЕАД
KIROV STROITELNO I MINNO OBORUDVANE EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 Люлин 7 бул. Царица Йоана 49, Търговски комплекс- Киров
2010-12-08 09:57:46КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ ЕАД
KIROV STROITELNO I MINNO OBORUDVANE EAD
SubjectOfActivity
Търговия (външна и вътрешна) със строителна и минна техника, доставка на резервни части за техниката, обслужване и ремонт, както и търговия със други стоки и вещи, консултантска, спедиционна, лизингова, и превозна дейност, ноу-хау, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, комисионерство, и всякакви други търговски дейности, разрешени от българското законодателство при спазване на всички действащи пицензионни, регистрационни и други режими.
2010-12-08 09:57:46КОСТА ПАНКОВ БАСЕВ
KOSTA PANKOV BASEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-08 09:57:46ГАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
GALIN VASILEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-08 09:57:46КОСТА ПАНКОВ БАСЕВ
KOSTA PANKOV BASEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-08 09:57:46ГАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
GALIN VASILEV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-08 09:57:46ЖАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ZHANETA GEORGIEVA DERMENDZHIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-12-08 09:57:46КИРОВ АД
KIROV AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-12-08 09:57:46КИРОВ
KIROV
TransformingCompany
2010-12-08 09:57:46КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ
KIROV STROITELNO I MINNO OBORUDVANE
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ KIROV STROITELNO I MINNO OBORUDVANE (ЕИК: 201404581)
Check other registries about the company КИРОВ СТРОИТЕЛНО И МИННО ОБОРУДВАНЕ KIROV STROITELNO I MINNO OBORUDVANE (ID: 201404581)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More