Събития с лица свързани с компанията АН-ИЛ-ЕМ (ЕИК: 201418321)
Events with persons connected to the company AN-IL-EM (ID: 201418321)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201418321)
Към 2020-01-23 05:33:49 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 05:33:49 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-06-04 10:35:03Даниел Йорданов Хаджиатанасов
Daniel Yordanov Hadzhiatanasov
Liquidator
2018-05-14 19:02:39Ивелина Йорданова Попова
Ivelina Yordanova Popova
Liquidator
2018-04-23 14:11:30Живко Бойков Бойчев
ZHivko Boykov Boychev
Liquidator
2017-11-17 12:02:53Пепа Добрева Чернева
Pepa Dobreva CHerneva
Liquidator
2017-10-30 16:17:47Мария Димитрова Дошева
Mariya Dimitrova Dosheva
Liquidator
2015-04-30 17:44:20ЖИВКО ИВАНОВ МИНЧЕВ
ZHIVKO IVANOV MINCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2015-04-30 17:44:20ЖИВКО ИВАНОВ МИНЧЕВ
ZHIVKO IVANOV MINCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-04-30 17:44:20ЕДУАРДС РОЗЕ
EDUARDS ROZE
ЛАТВИЯShareTransfer
500 Sell to: ЖИВКО ИВАНОВ МИНЧЕВ
2015-04-30 17:44:20ЖИВКО ИВАНОВ МИНЧЕВ
ZHIVKO IVANOV MINCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: ЕДУАРДС РОЗЕ
2015-02-26 15:13:37АН-ИЛ-ЕМ ЕООД
AN-IL-EM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Несебър 8230 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
2015-02-26 15:13:37АН-ИЛ-ЕМ ЕООД
AN-IL-EM EOOD
SubjectOfActivity
Вътрешно и външнотърговска дейност. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина. Покупко-продажба на всякакъв вид хранителни и нехранителни стоки, продажба на стоки от собствено производство. Хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, екскурзоводна дейност. Разкриване на всякакъв вид питейни заведения. Покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Извършване на инвеститорски, строително-монтажни и ремонтни услуги. Битови услуги. Изработка, монтаж и демонтаж на всякакъв вид конструкции. Дърводобив и дървообработване. Превозни сделки. Посредничество и представителство на български и чуждестранни фирми. Импорт, експорт, рекламна, комисионна, спедиционна, транспортно-спедиторска складова, информационна и импресарска дейност. Всякаква друга дейност, незабранена от действащото законодателство на Република България при спазване лицензионния режим на страната.
2015-02-26 15:13:37ЕДУАРДС РОЗЕ
EDUARDS ROZE
ЛАТВИЯManager
2015-02-26 15:13:37ЕДУАРДС РОЗЕ
EDUARDS ROZE
ЛАТВИЯSoleCapitalOwner
2015-02-26 15:13:37ПАСКАЛ ЯНАКИЕВ ПАСКАЛЕВ
PASKAL YANAKIEV PASKALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ЕДУАРДС РОЗЕ
2015-02-26 15:13:37ЕДУАРДС РОЗЕ
EDUARDS ROZE
ЛАТВИЯShareTransfer
500 Buy from: ПАСКАЛ ЯНАКИЕВ ПАСКАЛЕВ
2013-07-03 16:50:58ПАСКАЛ ЯНАКИЕВ ПАСКАЛЕВ
PASKAL YANAKIEV PASKALEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-07-03 16:50:58Ангел Илчев Иванов
Angel Ilchev Ivanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-07-03 16:50:58Ангел Илчев Иванов
Angel Ilchev Ivanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ПАСКАЛ ЯНАКИЕВ ПАСКАЛЕВ
2013-07-03 16:50:58ПАСКАЛ ЯНАКИЕВ ПАСКАЛЕВ
PASKAL YANAKIEV PASKALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Ангел Илчев Иванов
2011-01-06 18:47:02АН-ИЛ-ЕМ
AN-IL-EM
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-01-06 18:47:02АН-ИЛ-ЕМ ЕООД
AN-IL-EM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Кошарица 8224 ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ 5
2011-01-06 18:47:02АН-ИЛ-ЕМ ЕООД
AN-IL-EM EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Кошарица 8224 ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ СЕПТЕМВРИ 5
2011-01-06 18:47:02АН-ИЛ-ЕМ ЕООД
AN-IL-EM EOOD
SubjectOfActivity
Проектиране, инженеринг, строителство, строително- монтажни и строително – ремонтни услуги, хотелиерски услуги, туристически услуги, ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, транспортни услуги с всички видове транспорт, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или по-нататъшна експлоатация.
2011-01-06 18:47:02Ангел Илчев Иванов
Angel Ilchev Ivanov
БЪЛГАРИЯManager
2011-01-06 18:47:02Ангел Илчев Иванов
Angel Ilchev Ivanov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АН-ИЛ-ЕМ AN-IL-EM (ЕИК: 201418321)
Check other registries about the company АН-ИЛ-ЕМ AN-IL-EM (ID: 201418321)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More