Събития с лица свързани с компанията КИМА КОНСУЛТ (ЕИК: 201425668)
Events with persons connected to the company KIMA KONSULT (ID: 201425668)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201425668)
Към 2020-01-25 00:10:44 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-25 00:10:44 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 94 обществени поръчки за 622 771,36 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-01-12 16:28:11КИМА КОНСУЛТ
KIMA KONSULT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-01-12 16:28:11КИМА КОНСУЛТ ЕООД
KIMA KONSULT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ 50
2011-01-12 16:28:11КИМА КОНСУЛТ ЕООД
KIMA KONSULT EOOD
SubjectOfActivity
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ; УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОЕЖИТЕ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ; КОМПЛЕКСНО И ПО ОТДЕЛНИ ЧАСТИ ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ, ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ВИДОВЕ СТРОЕЖИ, ИНСТАЛАЦИИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ЕКСПЕРТНИ ОЦЕНКИ, РЕЦЕНЗИИ, ТЕХНИЧЕСКИ И КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ И ЕКСПЕРТИЗИ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО; ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ; МАРКЕТИНГ; ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СОБСТВЕНИ И ЧУЖДИ РАЗРАБОТКИ; ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСКА ДЕЙНОСТ; ИЗДАВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА И ДРУГ ВИД ЛИТЕРАТУРА, СПРАВОЧНИЦИ, НАРЪЧНИЦИ, РЪКОВОДСТВА И ДРУГИ ПОДОБНИ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ, КАЧЕСТВЕНИЯ КОНТРОЛ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ; ДИЗАЙН, ВЪТРЕШНО ОБЗАВЕЖДАНЕ; РЕКЛАМА; ИЗРАБОТВАНЕ НА МАКЕТИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, АГЕНТСТВО; ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА; КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; ИНЖЕНЕРНИ И ДРУГИ ИЗЧИСЛЕНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА И ДРУГА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА; АНАЛИЗИ ЗА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ, КАКТО ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2011-01-12 16:28:11МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ
MARIN KIRILOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-01-12 16:28:11МАРИН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ
MARIN KIRILOV MLADENOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КИМА КОНСУЛТ KIMA KONSULT (ЕИК: 201425668)
Check other registries about the company КИМА КОНСУЛТ KIMA KONSULT (ID: 201425668)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More