Събития с лица свързани с компанията ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р СВЕТЛА МИХОВА (ЕИК: 201453984)
Events with persons connected to the company INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT D-R SVETLA MIHOVA (ID: 201453984)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201453984)
Към 2020-01-29 17:05:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:05:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-01-03 09:36:28МИХАИЛ КЪНЧЕВ МИХОВ
MIHAIL KANCHEV MIHOV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2011-02-03 15:49:20ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р СВЕТЛА МИХОВА
INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT D-R SVETLA MIHOVA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-02-03 15:49:20ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р СВЕТЛА МИХОВА ЕООД
INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT D-R SVETLA MIHOVA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Айтос 8500 ул.ГАРОВА 5 1
2011-02-03 15:49:20ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р СВЕТЛА МИХОВА ЕООД
INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT D-R SVETLA MIHOVA EOOD
SubjectOfActivity
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, А ИМЕННО: ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИИ, ПРОФИЛАКТИКА, ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА ЛИЦА, ЯВИЛИ СЕ В СЪСТОЯНИЕ, ЗАСТРАШАВАЩО ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, НАБЛЮДЕНИЕ НА ХРОНИЧНО БОЛНИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ЗАБОЛЯВАНЕ ЛИЦА; ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И ДРУГИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДПИСВАНЕ ИЗВЪРШВАНЕТО НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И МАНИПУЛАЦИИ, ПРЕДПИСВАНЕ НА ВИДА И ОБЕМА ДОМАШНИ ГРИЖИ И ПОМОЩ ЗА БОЛНИ, КОНСУЛТАЦИЯ НА ЛЕКАРСТВА, ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И МЕДИЦИНСКИ ПОСОБИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗИ ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕ И ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ И МАЙЧИНСТВО, НАБЛЮДЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПОЛАГАНЕ НА ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ И ИМУНИЗАЦИИ, ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА, НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ, ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ В ДОМА, КОГАТО СЪСТОЯНИЕТО НАЛАГА ТОВА, ХОСПИТАЛИЗИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В БОЛНИЦА, КОГАТО ЛЕЧЕБНАТА ЦЕЛ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТА В АМБУЛАТОРНИ УСЛОВИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ САМО ЗА НУЖДИТЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, ПОДПОМАГАЩИ ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЗА КОИТО НЯМА ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ И НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2011-02-03 15:49:20СВЕТЛА ПЕНЧЕВА МИХОВА
SVETLA PENCHEVA MIHOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-02-03 15:49:20СВЕТЛА ПЕНЧЕВА МИХОВА
SVETLA PENCHEVA MIHOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р СВЕТЛА МИХОВА INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT D-R SVETLA MIHOVA (ЕИК: 201453984)
Check other registries about the company ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р СВЕТЛА МИХОВА INDIVIDUALNA PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT D-R SVETLA MIHOVA (ID: 201453984)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More