Събития с лица свързани с компанията ВИ КЕЙ КОНСУЛТ СОФИЯ (ЕИК: 201479986)
Events with persons connected to the company VI KEY KONSULT SOFIYA (ID: 201479986)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201479986)
Към 2020-06-04 21:45:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:45:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-08-28 10:22:27ВИ КЕЙ КОНСУЛТ СОФИЯ
VI KEY KONSULT SOFIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-08-28 10:22:27АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ЯНАКИЕВ
ALEKSANDAR GRIGOROV YANAKIEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-08-28 10:22:27МЕГА ОИЛ ТРАНС БГ
MEGA OIL TRANS BG
БЪЛГАРИЯPartner
2013-08-28 10:22:27ЛЕГО ТРЕЙД
LEGO TREYD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-08-28 10:22:27ЛЕГО ТРЕЙД, ЕИК 200542686 и МЕГА ОИЛ ТРАНС БГ
LEGO TREYD, EIK 200542686 i MEGA OIL TRANS BG
БЪЛГАРИЯPartner
2013-08-28 10:22:27ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КАМБУРОВ
VESELIN NIKOLAEV KAMBUROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-08-28 10:22:27ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КАМБУРОВ
VESELIN NIKOLAEV KAMBUROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: ЛЕГО ТРЕЙД ЕООД
2013-08-28 10:22:27ЛЕГО ТРЕЙД ЕООД
LEGO TREYD EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КАМБУРОВ
2013-08-28 10:22:27ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КАМБУРОВ
VESELIN NIKOLAEV KAMBUROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: МЕГА ОИЛ ТРАНС БГ ЕООД
2013-08-28 10:22:27МЕГА ОИЛ ТРАНС БГ ЕООД
MEGA OIL TRANS BG EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КАМБУРОВ
2013-08-28 10:22:27ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КАМБУРОВ
VESELIN NIKOLAEV KAMBUROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ЛЕГО ТРЕЙД ЕООД ЕИК 20054268; МЕГА ОИЛ ТРАНС БГ ЕООД
2013-08-28 10:22:27ЛЕГО ТРЕЙД ЕООД ЕИК 20054268; МЕГА ОИЛ ТРАНС БГ ЕООД
LEGO TREYD EOOD EIK 20054268; MEGA OIL TRANS BG EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КАМБУРОВ
2011-03-01 11:25:46ВИ КЕЙ КОНСУЛТ СОФИЯ
VI KEY KONSULT SOFIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-03-01 11:25:46ВИ КЕЙ КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД
VI KEY KONSULT SOFIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ул. КАЛИМАНЦИ 33 101 Г
2011-03-01 11:25:46ВИ КЕЙ КОНСУЛТ СОФИЯ ЕООД
VI KEY KONSULT SOFIYA EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛАНА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, СЕРВИЗНА, РЕМОНТНА, ТРАНСПОРТНА, ПРОГРАМНО-ТЕХНИЧЕСКА, РЕСТОРАНТЬОРСКА, ХОТЕЛИЕРСКА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА, ВНОС, ИЗНОС, НОУ -ХАУ, ПРЕСТАВИТЕЛСТВО (БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО) НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2011-03-01 11:25:46ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КАМБУРОВ
VESELIN NIKOLAEV KAMBUROV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-01 11:25:46ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ КАМБУРОВ
VESELIN NIKOLAEV KAMBUROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВИ КЕЙ КОНСУЛТ СОФИЯ VI KEY KONSULT SOFIYA (ЕИК: 201479986)
Check other registries about the company ВИ КЕЙ КОНСУЛТ СОФИЯ VI KEY KONSULT SOFIYA (ID: 201479986)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More