Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Аларик Секюритис (ЕИК: 201482151)
Events with persons connected to the company Alarik Sekyuritis (ID: 201482151)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201482151)
Към 2019-12-10 07:09:58 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-10 07:09:58 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-04-25 20:00:21Николай Иванов Стойков
Nikolay Ivanov Stoykov
БЪЛГАРИЯManager
2015-01-23 16:27:59Антон Атанасов Панайотов
Anton Atanasov Panayotov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-23 16:27:59Магдалина Асенова Александрова
Magdalina Asenova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
416684 Sell to: Антон Атанасов Панайотов
2015-01-23 16:27:59Антон Атанасов Панайотов
Anton Atanasov Panayotov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
416684 Buy from: Магдалина Асенова Александрова
2014-11-27 17:20:55Антон Атанасов Панайотов
Anton Atanasov Panayotov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-27 17:20:55Магдалина Асенова Александрова
Magdalina Asenova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-27 17:20:55Явор Николаев Драганов
YAvor Nikolaev Draganov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-05 14:03:20Явор Николаев Драганов
YAvor Nikolaev Draganov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-09-14 16:29:14Антон Атанасов Панайотов
Anton Atanasov Panayotov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-09-14 16:29:14Магдалина Асенова Александрова
Magdalina Asenova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-05 17:12:33Аларик Секюритис ООД
Alarik Sekyuritis OOD
SubjectOfActivity
1. Извършване по занятие на инвестиционни услуги и дейности на територията на Република България и в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, както следва: (i) приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти;(ii) изпълнение на нареждания за сметка на клиент;(iii) управление на портфейл;(iv) предоставяне на инвестиционни консултации на клиенти;(v) предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловното и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка;2. Извършване и на следните допълнителни услуги на територията на Република България и в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство:(i) съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, вкл. попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;(ii) предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и ред, определени с наредба;(iii) консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;(iv) предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;(v) инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;(vi) По т. 1 и т.2, б. «i-v», във връзка с базовия актив на деривативни финансови инструменти по чл. 3, т.2, б. „г”, „д”, „е”, „и” от ЗПФИ, доколкото са свързани с предоставянето на услуги по т.2, б. «i-v» и по т. 1.
2012-09-17 11:10:01Магдалина Асенова Александрова
Magdalina Asenova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯPartner
2012-09-17 11:10:01Антон Атанасов Панайотов
Anton Atanasov Panayotov
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-29 20:06:20Магдалина Асенова Александрова
Magdalina Asenova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯPartner
2012-06-29 20:06:20Антон Атанасов Панайотов
Anton Atanasov Panayotov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-29 09:59:43МАГДАЛИНА АСЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА
MAGDALINA ASENOVA ALEKSANDROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-29 09:59:43АНТОН АТАНАСОВ ПАНАЙОТОВ
ANTON ATANASOV PANAYOTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-01 14:40:23Аларик Секюритис
Alarik Sekyuritis
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-03-01 14:40:23Аларик Секюритис ООД
Alarik Sekyuritis OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 Екзарх Йосиф 7
2011-03-01 14:40:23Аларик Секюритис ООД
Alarik Sekyuritis OOD
SubjectOfActivity
1. ИЗВЪРШВАНЕ ПО ЗАНЯТИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО, КАКТО СЛЕДВА:(I) ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, БЕЗ ДЪРЖАНЕ НА ПАРИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ НА КЛИЕНТИ;(II) ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ НА КЛИЕНТИ.2. ИЗВЪРШВАНЕ И НА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО:(I). КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛИВАНИЯ И ПОКУПКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ;(II) ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.
2011-03-01 14:40:23Антон Атанасов Панайотов
Anton Atanasov Panayotov
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-01 14:40:23Радослав Димитров Иванов
Radoslav Dimitrov Ivanov
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-01 14:40:23Антон Атанасов Панайотов
Anton Atanasov Panayotov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-01 14:40:23Магдалина Асенова Александрова
Magdalina Asenova Aleksandrova
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Аларик Секюритис Alarik Sekyuritis (ЕИК: 201482151)
Check other registries about the company Аларик Секюритис Alarik Sekyuritis (ID: 201482151)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate