Събития с лица свързани с компанията ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1 (ЕИК: 201486614)
Events with persons connected to the company EKO ENERGIYA BALGARIYA-1 (ID: 201486614)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201486614)
Към 2020-01-26 12:29:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:29:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-31 16:24:28Милен Малинов Кръстев
Milen Malinov Krastev
БЪЛГАРИЯPartner
2017-01-31 16:24:28Грийн Енерджи 2013 ЕООД
Griyn Enerdzhi 2013 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: Милен Малинов Кръстев
2017-01-31 16:24:28Милен Малинов Кръстев
Milen Malinov Krastev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: Грийн Енерджи 2013 ЕООД
2015-10-09 14:47:37ГАБРИЕЛА ВЛАДИСЛАВОВА САВЧОВА
GABRIELA VLADISLAVOVA SAVCHOVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-19 17:22:53ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-12-19 17:22:53Георги Евстатиев Мускичев
Georgi Evstatiev Muskichev
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-19 17:22:53Евгени Емилов Евденов
Evgeni Emilov Evdenov
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-19 17:22:53Грийн Енерджи 2013 ЕООД
Griyn Enerdzhi 2013 EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-19 17:22:53Евгени Емилов Евденов
Evgeni Emilov Evdenov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-12-19 17:22:53Евгени Емилов Евденов
Evgeni Emilov Evdenov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: Грийн Енерджи 2013 ЕООД
2013-12-19 17:22:53Грийн Енерджи 2013 ЕООД
Griyn Enerdzhi 2013 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: Евгени Емилов Евденов
2013-05-15 16:47:29ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-05-15 16:47:29ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1 ЕООД
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 83
2013-05-15 16:47:29Евгени Емилов Евденов
Evgeni Emilov Evdenov
БЪЛГАРИЯManager
2013-05-15 16:47:29Евгени Емилов Евденов
Evgeni Emilov Evdenov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-05-15 16:47:29Марийка Кръстева Кръстева
Mariyka Krasteva Krasteva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: Евгени Емилов Евденов
2013-05-15 16:47:29Евгени Емилов Евденов
Evgeni Emilov Evdenov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: Марийка Кръстева Кръстева
2012-10-29 15:51:26ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1 ООД
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 51
2012-10-19 15:34:11ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1 ООД
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 83
2012-10-19 15:34:11ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1 ООД
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ ул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 51
2012-05-11 12:47:53ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-05-11 12:47:53ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1 ООД
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София Гърдова глава Добри Божилов 26
2012-05-11 12:47:53МАРИЙКА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
MARIYKA KRASTEVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-11 12:47:53МАРИЙКА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
MARIYKA KRASTEVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-05-11 12:47:53ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ ЕВДЕНОВ
EVGENI EMILOV EVDENOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-05-11 12:47:53КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ
KEY DIVELAPMANT
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-05-11 12:47:53КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
KEY DIVELAPMANT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: МАРИЙКА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
2012-05-11 12:47:53МАРИЙКА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА
MARIYKA KRASTEVA KRASTEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
2012-05-11 12:47:53КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
KEY DIVELAPMANT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ ЕВДЕНОВ
2012-05-11 12:47:53ЕВГЕНИ ЕМИЛОВ ЕВДЕНОВ
EVGENI EMILOV EVDENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
2011-03-08 16:59:59ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-03-08 16:59:59ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1 ЕООД
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София . ГЪРДОВА ГЛАВА ул.ГЕОРГИ БОЖИЛОВ 26
2011-03-08 16:59:59ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1 ЕООД
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София . ЛОЗЕНЕЦ ДЖЕЙМС БАУЧЕР 51
2011-03-08 16:59:59ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1 ЕООД
EKO ENERGIYA BALGARIYA-1 EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ И ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ НА СТОКИ И УСЛУГИ, ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЕКСПОРТ, ИМПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, КАТО ЗА ДЕЙНОСТИ ИЗИСКВАЩИ ЛИЦЕНЗ, СЪЩИТЕ ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВАТ СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА ТАКЪВ;
2011-03-08 16:59:59КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
KRASIMIR GEORGIEV KRASTEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-08 16:59:59КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ
KEY DIVELAPMANT
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1 EKO ENERGIYA BALGARIYA-1 (ЕИК: 201486614)
Check other registries about the company ЕКО ЕНЕРГИЯ БЪЛГАРИЯ-1 EKO ENERGIYA BALGARIYA-1 (ID: 201486614)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More