Събития с лица свързани с компанията ЕКО ЕНЕРГИЯ ЛОМ-1 (ЕИК: 201486703)
Events with persons connected to the company EKO ENERGIYA LOM-1 (ID: 201486703)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201486703)
Към 2020-01-29 17:32:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:32:15 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-05 17:46:02ТРОУТ ФАРМ ЕООД
TROUT FARM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул. Добри Божилов 26
2017-05-05 17:46:02ТРОУТ ФАРМ ЕООД
TROUT FARM EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Джеймс Баучер 51
2017-05-05 17:46:02ГЕОРГИ ЕВСТАТИЕВ МУСКИЧЕВ
GEORGI EVSTATIEV MUSKICHEV
БЪЛГАРИЯManager
2017-05-05 17:46:02ЕНЕРДЖИ ДИВЕЛЪПМЪНТ 2014 ЕООД
ENERDZHI DIVELAPMANT 2014 EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-05-05 17:46:02Светлана Димитрова Димитрова
Svetlana Dimitrova Dimitrova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
85682 Sell to: ЕНЕРДЖИ ДИВЕЛЪПМЪНТ 2014 ЕООД
2017-05-05 17:46:02ЕНЕРДЖИ ДИВЕЛЪПМЪНТ 2014 ЕООД
ENERDZHI DIVELAPMANT 2014 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
85682 Buy from: Светлана Димитрова Димитрова
2015-09-10 14:47:50ТРОУТ ФАРМ ЕООД
TROUT FARM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Патриарх Евтимий 64
2015-09-10 14:47:50ТРОУТ ФАРМ ЕООД
TROUT FARM EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Патриарх Евтимий 64
2014-02-10 18:06:04ТРОУТ ФАРМ ЕООД
TROUT FARM EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Христо Белчев 9
2013-04-01 12:03:38ТРОУТ ФАРМ ЕООД
TROUT FARM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.Иван Сусанин 50
2013-04-01 12:03:38ТРОУТ ФАРМ ЕООД
TROUT FARM EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Христо Белчев 9
2013-04-01 12:03:38ТРОУТ ФАРМ ЕООД
TROUT FARM EOOD
SubjectOfActivity
Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, изграждане и управление на ферми за аквакултура с цел култивиране на риба и други водни организми, преработка, складиране и търговия с риба и други водни организми, производство на селскостопанска продукция, производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, покупка на стоки или други вещи и имоти с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и комисионерство, производство и маркетингова дейност на стоки и услуги, външно търговска дейност, експорт, импорт и реекспорт на всякакъв вид стоки, инвестиционна дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност, като за дейности изискващи лиценз, същите ще се упражняват след издаването на такъв.
2012-12-13 12:58:21Светлана Димитрова Димитрова
Svetlana Dimitrova Dimitrova
БЪЛГАРИЯManager
2012-12-13 12:58:21Светлана Димитрова Димитрова
Svetlana Dimitrova Dimitrova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-12-13 12:58:21УЪРЛД ЕНЕРДЖИ-2
UARLD ENERDZHI-2
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: Светлана Димитрова Димитрова
2012-12-13 12:58:21Светлана Димитрова Димитрова
Svetlana Dimitrova Dimitrova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: УЪРЛД ЕНЕРДЖИ-2
2012-09-05 15:53:35ЕКО ЕНЕРГИЯ ЛОМ-1 ЕООД
EKO ENERGIYA LOM-1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София . НПЗ Искър проф.Цветан Лазаров 113 В
2012-09-05 15:53:35Анелия Георгиева Мускичева
Aneliya Georgieva Muskicheva
БЪЛГАРИЯManager
2012-09-05 15:53:35КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
KEY DIVELAPMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-09-05 15:53:35КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
KEY DIVELAPMANT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: УЪРЛД ЕНЕРДЖИ-2 ЕООД
2012-09-05 15:53:35УЪРЛД ЕНЕРДЖИ-2 ЕООД
UARLD ENERDZHI-2 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
2012-09-05 15:53:35УЪРЛД ЕНЕРДЖИ-2
UARLD ENERDZHI-2
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-03-08 17:30:05ЕКО ЕНЕРГИЯ ЛОМ-1
EKO ENERGIYA LOM-1
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-03-08 17:30:05ЕКО ЕНЕРГИЯ ЛОМ-1 ЕООД
EKO ENERGIYA LOM-1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София НПЗ Искър проф.Цветан Лазаров 113 В
2011-03-08 17:30:05ЕКО ЕНЕРГИЯ ЛОМ-1 ЕООД
EKO ENERGIYA LOM-1 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София Лозенец Джеймс Баучер 51
2011-03-08 17:30:05ЕКО ЕНЕРГИЯ ЛОМ-1 ЕООД
EKO ENERGIYA LOM-1 EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ И ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ НА СТОКИ И УСЛУГИ, ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ЕКСПОРТ, ИМПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ, КАТО ЗА ДЕЙНОСТИ ИЗИСКВАЩИ ЛИЦЕНЗ, СЪЩИТЕ ЩЕ СЕ УПРАЖНЯВАТ СЛЕД ИЗДАВАНЕТО НА ТАКЪВ.
2011-03-08 17:30:05КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
KRASIMIR GEORGIEV KRASTEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-08 17:30:05КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД
KEY DIVELAPMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕКО ЕНЕРГИЯ ЛОМ-1 EKO ENERGIYA LOM-1 (ЕИК: 201486703)
Check other registries about the company ЕКО ЕНЕРГИЯ ЛОМ-1 EKO ENERGIYA LOM-1 (ID: 201486703)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More