Събития с лица свързани с компанията ТРАНС КОМЕРСИАЛ 1576 (ЕИК: 201491344)
Events with persons connected to the company TRANS KOMERSIAL 1576 (ID: 201491344)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201491344)
Към 2020-01-24 10:44:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 10:44:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-06-30 14:46:31ТРАНС КОМЕРСИАЛ 1576 ЕООД
TRANS KOMERSIAL 1576 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ЯВОРОВ 7 В
2011-06-30 14:46:31СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ СТАНКОВ
SVETOSLAV STOYANOV STANKOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-06-30 14:46:31СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ СТАНКОВ
SVETOSLAV STOYANOV STANKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-06-30 14:46:31ЖУЛИЕТА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
ZHULIETA IVANOVA SIMEONOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ СТАНКОВ
2011-06-30 14:46:31СВЕТОСЛАВ СТОЯНОВ СТАНКОВ
SVETOSLAV STOYANOV STANKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: ЖУЛИЕТА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
2011-03-11 12:59:39ТРАНС КОМЕРСИАЛ 1576
TRANS KOMERSIAL 1576
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-03-11 12:59:39ТРАНС КОМЕРСИАЛ 1576 ЕООД
TRANS KOMERSIAL 1576 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София ФОНДОВИ ЖИЛИЩА 209-А Б
2011-03-11 12:59:39ТРАНС КОМЕРСИАЛ 1576 ЕООД
TRANS KOMERSIAL 1576 EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НО СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛПРОДАЖБА, ВНОС, ИЗНОС, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ЛИЦЕНЗИОННА ДЕЙНОСТ, ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТА НА АВТОРСКИТЕ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ СОВТУЕРНИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ ПРОГРАМНИ ИМПРЕСАРСКИИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ: ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ ПОКУПКА СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СЦЕЛ ПРОДАЖБА; МАРКЕТИНГИ КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ КОЙТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2011-03-11 12:59:39ЖУЛИЕТА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
ZHULIETA IVANOVA SIMEONOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-11 12:59:39ЖУЛИЕТА ИВАНОВА СИМЕОНОВА
ZHULIETA IVANOVA SIMEONOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ТРАНС КОМЕРСИАЛ 1576 TRANS KOMERSIAL 1576 (ЕИК: 201491344)
Check other registries about the company ТРАНС КОМЕРСИАЛ 1576 TRANS KOMERSIAL 1576 (ID: 201491344)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More