Събития с лица свързани с компанията ПЛАН Б 2011 (ЕИК: 201503679)
Events with persons connected to the company PLAN B 2011 (ID: 201503679)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201503679)
Към 2020-01-26 11:45:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 11:45:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-22 13:58:07ПЛАН Б 2011
PLAN B 2011
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-12-22 13:58:07ПЛАН Б 2011 ЕООД
PLAN B 2011 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 Гео Милев Шипченски проход 18 - -
2015-12-22 13:58:07ФАНАРАИ БУНТАМ
FANARAI BUNTAM
ТАЙЛАНДManager
2015-12-22 13:58:07ФАНАРАИ БУНТАМ
FANARAI BUNTAM
ТАЙЛАНДSoleCapitalOwner
2015-12-22 13:58:07АНГЕЛ ТОШЕВ ПАШОВ
ANGEL TOSHEV PASHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5 Sell to: ФАНАРАИ БУНТАМ
2015-12-22 13:58:07ФАНАРАИ БУНТАМ
FANARAI BUNTAM
ТАЙЛАНДShareTransfer
5 Buy from: АНГЕЛ ТОШЕВ ПАШОВ
2015-12-22 13:58:07ЯНЧО ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
YANCHO TODOROV VASILEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5 Sell to: ФАНАРАИ БУНТАМ
2015-12-22 13:58:07ФАНАРАИ БУНТАМ
FANARAI BUNTAM
ТАЙЛАНДShareTransfer
5 Buy from: ЯНЧО ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
2011-03-19 12:31:48ПЛАН Б 2011
PLAN B 2011
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-03-19 12:31:48ПЛАН Б 2011 ООД
PLAN B 2011 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Александър Екзарх 27 А
2011-03-19 12:31:48ПЛАН Б 2011 ООД
PLAN B 2011 OOD
SubjectOfActivity
Производство, търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство, посредничество, комисионерство; складова, спедиционна, транспортна дейност; хотелиерски, туристически, включително спа услуги и масажи, ресторантьорски, маркетингови, инженерингови, информационни и рекламни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всички други дейности и услуги, незабранени със закон.
2011-03-19 12:31:48АНГЕЛ ТОШЕВ ПАШОВ
ANGEL TOSHEV PASHOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-19 12:31:48АНГЕЛ ТОШЕВ ПАШОВ
ANGEL TOSHEV PASHOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-19 12:31:48ЯНЧО ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ
YANCHO TODOROV VASILEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПЛАН Б 2011 PLAN B 2011 (ЕИК: 201503679)
Check other registries about the company ПЛАН Б 2011 PLAN B 2011 (ID: 201503679)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More