Събития с лица свързани с компанията БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС (ЕИК: 201509073)
Events with persons connected to the company BERNARD INVESTMANTS (ID: 201509073)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201509073)
Към 2020-02-17 05:19:47 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 05:19:47 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-26 19:33:10БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС ООД
BERNARD INVESTMANTS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Славянска 11 В
2016-02-26 21:49:46ЛОЛТОН
LOLTON
БЪЛГАРИЯPartner
2016-02-26 21:49:46Софи Кепитъл Лтд
Sofi Kepital Ltd
БАРБЕЙДОСPartner
2016-02-26 21:49:46Лолтон ЕООД
Lolton EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1440000 Buy from: Софи Кепитъл Лтд
2015-02-27 17:41:59Софи Кепитъл Лтд
Sofi Kepital Ltd
БАРБЕЙДОСPartner
2015-02-27 17:41:59ЛОЛТОН
LOLTON
БЪЛГАРИЯPartner
2015-02-27 17:41:59Лолтон ЕООД
Lolton EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200000 Buy from: Софи Кепитъл Лтд
2014-07-16 15:41:16БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС ООД
BERNARD INVESTMANTS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 Г.М. ДИМИТРОВ 16А
2014-04-30 11:52:43Софи Кепитъл Лтд
Sofi Kepital Ltd
БАРБЕЙДОСPartner
2014-04-30 11:52:43Лолтон
Lolton
БЪЛГАРИЯPartner
2014-04-30 11:52:43Лолтон ЕООД
Lolton EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1440000 Buy from: Софи Кепитъл Лтд.
2013-05-29 11:52:18БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС
BERNARD INVESTMANTS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2013-05-29 11:52:18Софи Кепитъл Лтд.
Sofi Kepital Ltd.
БАРБЕЙДОСPartner
2013-05-29 11:52:18Лолтон ЕООД
Lolton EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-05-29 11:52:18Софи Лимитид
Sofi Limitid
БАРБЕЙДОСSoleCapitalOwner
2013-05-29 11:52:18Лолтон ЕООД
Lolton EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
720000 Buy from: Софи Лимитид
2012-02-28 14:52:03Софи Лимитид
Sofi Limitid
БАРБЕЙДОСSoleCapitalOwner
2012-02-28 14:52:03НИКОЛА РЕНЕ КОЛОННА ВАЛЕВСКИ
NIKOLA RENE KOLONNA VALEVSKI
ФРАНЦИЯShareTransfer
40000 Sell to: Софи Лимитид
2012-02-24 10:26:00БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
BERNARD INVESTMANTS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1797 - Г.М. ДИМИТРОВ 16А - -
2011-03-23 13:59:15БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС
BERNARD INVESTMANTS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-03-23 13:59:15БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
BERNARD INVESTMANTS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Г.С. РАКОВСКИ 147
2011-03-23 13:59:15БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС ЕООД
BERNARD INVESTMANTS EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЗАКУПУВАНЕ И ПРОДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА СМЕТКА НА ФИРМАТА, МЕНАЖИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО; КОМИСИОННА И КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И/ИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ИМПОРТ-ЕКСПОРТ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ. ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО ВКЛЮЧВА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИ РАЗРЕШИТЕЛНИ ИЛИ ЛИЦЕНЗИОННИ РЕЖИМИ
2011-03-23 13:59:15ВИКТОР ГЕОРГИЕВ СЕРГИЕВ
VIKTOR GEORGIEV SERGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-23 13:59:15НИКОЛА РЕНЕ КОЛОННА ВАЛЕВСКИ
NIKOLA RENE KOLONNA VALEVSKI
ФРАНЦИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС BERNARD INVESTMANTS (ЕИК: 201509073)
Check other registries about the company БЕРНАРД ИНВЕСТМЪНТС BERNARD INVESTMANTS (ID: 201509073)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More