Събития с лица свързани с компанията ГАММАД (ЕИК: 201512201)
Events with persons connected to the company GAMMAD (ID: 201512201)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201512201)
Към 2020-02-17 03:48:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:48:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-03-29 14:05:18Антонио Паучуло
Antonio Pauchulo
БЪЛГАРИЯDirector
2013-03-29 14:05:18Джовани Ломбарди
Dzhovani Lombardi
ИТАЛИЯDirector
2013-03-29 14:05:18Зойка Василева Табакова
Zoyka Vasileva Tabakova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-31 12:48:49ТОДОР КОЛЕВ РАДЕВ
TODOR KOLEV RADEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-10-31 12:48:49ФРАНЧЕСКО КАДЖАНО
FRANCHESKO KADZHANO
ИТАЛИЯBoardManager2
2011-10-31 12:48:49ЛУКА ФИЛИПОВ ДОКОВ
LUKA FILIPOV DOKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-10-31 12:48:49ЛУИДЖИ КАНДЖАНИЕЛО
LUIDZHI KANDZHANIELO
ИТАЛИЯSupervisor
2011-03-28 13:31:41ГАММАД
GAMMAD
LegalForm
Акционерно дружество
2011-03-28 13:31:41ГАММАД АД
GAMMAD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 103
2011-03-28 13:31:41ГАММАД АД
GAMMAD AD
SubjectOfActivity
Консултантски услуги и проучвания в сферата на финансите, маркетигнови проучвания и анализи, финансово и бизнес посредничество, PR, рекламна, издателска дейност, проучване и посредничество при сделки с недвижими имоти и други непротиворечащи на закона дейности.
2011-03-28 13:31:41ДЖОВАННИ ЛОМБАРДИ
DZHOVANNI LOMBARDI
ИТАЛИЯRepresentative
2011-03-28 13:31:41ДЖОВАННИ ЛОМБАРДИ
DZHOVANNI LOMBARDI
ИТАЛИЯBoardManager2
2011-03-28 13:31:41МАРИО ДЕ НАПОЛИ
MARIO DE NAPOLI
ИТАЛИЯBoardManager2
2011-03-28 13:31:41ФРАНЧЕСКО ФРАТИНИ
FRANCHESKO FRATINI
ИТАЛИЯBoardManager2
2011-03-28 13:31:41ЗОЙКА ВАСИЛЕВА ТАБАКОВА
ZOYKA VASILEVA TABAKOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-03-28 13:31:41АНТОНИО ПАУЧУЛО
ANTONIO PAUCHULO
ИТАЛИЯSupervisor
2011-03-28 13:31:41КРИСТИЯН АТАНАСОВ ГЮЛЕМЕТОВ
KRISTIYAN ATANASOV GYULEMETOV
БЪЛГАРИЯSupervisor

Проверки в други регистри за фирмата ГАММАД GAMMAD (ЕИК: 201512201)
Check other registries about the company ГАММАД GAMMAD (ID: 201512201)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More