Събития с лица свързани с компанията ЮК-АТОЛ (ЕИК: 201513666)
Events with persons connected to the company YUK-ATOL (ID: 201513666)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201513666)
Към 2020-02-19 10:38:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:38:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-07-17 16:25:44ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА
VIOLETA MIHAYLOVA ATANASOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-25 16:24:54ЮК-АТОЛ
YUK-ATOL
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-03-25 16:24:54ЮК-АТОЛ ООД
YUK-ATOL OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 УЛ. ЯНЕ САНДАНСКИ 1 В
2011-03-25 16:24:54ЮК-АТОЛ ООД
YUK-ATOL OOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАЦИИ ПО ПОВОД ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИ ИЛИ ВЕЧЕ ИЗВЪРШЕНИ ПОКУПКИ ИЛИ ПРОДАЖБИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЗАКОНА
2011-03-25 16:24:54ОЛЕГ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
OLEG DIMITROV ATANASOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-25 16:24:54ИЛЯ НИКОЛАЕВИЧ ИЛЮШЕНКО
ILYA NIKOLAEVICH ILYUSHENKO
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-25 16:24:54ИЛЯ НИКОЛАЕВИЧ ИЛЮШЕНКО
ILYA NIKOLAEVICH ILYUSHENKO
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-25 16:24:54ОЛЕГ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
OLEG DIMITROV ATANASOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-03-25 16:24:54ТОДОР СТОЯНОВ ТРИФОНОВ
TODOR STOYANOV TRIFONOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЮК-АТОЛ YUK-ATOL (ЕИК: 201513666)
Check other registries about the company ЮК-АТОЛ YUK-ATOL (ID: 201513666)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More