Събития с лица свързани с компанията Валенберт България (ЕИК: 201525120)
Events with persons connected to the company Valenbert Balgariya (ID: 201525120)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201525120)
Към 2020-02-19 11:17:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 11:17:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-18 15:01:17Банка ДСК ЕАД
Banka DSK EAD
Distraint
2017-04-18 15:01:17Валенберт ООД
Valenbert OOD
Distraints
2017-04-18 15:01:17Георги Николов Бутев
Georgi Nikolov Butev
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-04-29 15:43:13РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЧУКЛЕВА
RUMYANA GEORGIEVA CHUKLEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-29 15:43:13ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУТЕВ
GEORGI NIKOLOV BUTEV
БЪЛГАРИЯPartner
2015-04-29 15:43:13РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЧУКЛЕВА
RUMYANA GEORGIEVA CHUKLEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУТЕВ
2015-04-29 15:43:13ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУТЕВ
GEORGI NIKOLOV BUTEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЧУКЛЕВА
2014-11-10 11:16:58Валенберт
Valenbert
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-11-10 11:16:58ЯВОР НИКОЛАЕВ ДРАГАНОВ
YAVOR NIKOLAEV DRAGANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-10 11:16:58РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЧУКЛЕВА
RUMYANA GEORGIEVA CHUKLEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-11-10 11:16:58Георги Николов Бутев
Georgi Nikolov Butev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-11-10 11:16:58ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУТЕВ
GEORGI NIKOLOV BUTEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Sell to: ЯВОР НИКОЛАЕВ ДРАГАНОВ
2014-11-10 11:16:58ЯВОР НИКОЛАЕВ ДРАГАНОВ
YAVOR NIKOLAEV DRAGANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1650 Buy from: ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУТЕВ
2014-11-10 11:16:58ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУТЕВ
GEORGI NIKOLOV BUTEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3350 Sell to: РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЧУКЛЕВА
2014-11-10 11:16:58РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЧУКЛЕВА
RUMYANA GEORGIEVA CHUKLEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3350 Buy from: ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУТЕВ
2011-04-05 03:32:40Валенберт България
Valenbert Balgariya
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-04-05 03:32:40Валенберт България ЕООД
Valenbert Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Копривките 21
2011-04-05 03:32:40Валенберт България ЕООД
Valenbert Balgariya EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Кукленско шосе 21
2011-04-05 03:32:40Валенберт България ЕООД
Valenbert Balgariya EOOD
SubjectOfActivity
Счетоводни, финансови и икономически консултации и услуги, импресарска, посредническа, предприемаческа дейности, пътнически и товарни таксиметрови превози, търговска дейност, изкупуване, продажба и производство на селскостопански произведения, промишлени стоки, козметични средства, битова химия, хранителни продукти, оказионна търговия, алкохолни, безалкохолни и топли напитки, тютюневи изделия, отглеждане на растителни култури, хотелиерство, компютърна техника и програмни продукти, игри за развлечения и забавления, електронни игри, спортни мачове, образователни курсове, екскурзии в страната и чужбина, импорт, експорт и други, незабранени от закона дейности.
2011-04-05 03:32:40Георги Николов Бутев
Georgi Nikolov Butev
БЪЛГАРИЯManager
2011-04-05 03:32:40Георги Николов Бутев
Georgi Nikolov Butev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Валенберт България Valenbert Balgariya (ЕИК: 201525120)
Check other registries about the company Валенберт България Valenbert Balgariya (ID: 201525120)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More