Събития с лица свързани с компанията АПИС - КОРЕКТ (ЕИК: 201538744)
Events with persons connected to the company APIS - KOREKT (ID: 201538744)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201538744)
Към 2020-02-18 20:04:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 20:04:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-12-23 09:21:31ТЕРА ГОЛД КЪМПАНИ
TERA GOLD KAMPANI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-12-23 09:21:31ТЕРА ГОЛД КЪМПАНИ ЕООД
TERA GOLD KAMPANI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Върбен 4145 ул.12 -та 4
2015-12-23 09:21:31ТЕРА ГОЛД КЪМПАНИ ЕООД
TERA GOLD KAMPANI EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Върбен 4145 ул.12-та 4
2015-12-23 09:21:31МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
MOMCHIL DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-12-23 09:21:31МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
MOMCHIL DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-12-23 09:21:31ПАВЕЛ ДИМИТРОВ КАСАБОВ
PAVEL DIMITROV KASABOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Sell to: МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2015-12-23 09:21:31МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
MOMCHIL DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1200 Buy from: ПАВЕЛ ДИМИТРОВ КАСАБОВ
2015-12-23 09:21:31НЕЛИ МИЛЕНОВА КАСАБОВА
NELI MILENOVA KASABOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2015-12-23 09:21:31МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
MOMCHIL DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: НЕЛИ МИЛЕНОВА КАСАБОВА
2015-12-23 09:21:31РУМЕН ПАВЛОВ КАСАБОВ
RUMEN PAVLOV KASABOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
2015-12-23 09:21:31ТЕРА ГОЛД КЪМПАНИ ЕООД
TERA GOLD KAMPANI EOOD
SubjectOfActivity
Търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина - внос - износ и реекспорт с всички незабранени стоки, комисионна и консигнационна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство на винено и десертно грозде, на плодове и зеленчуци, на посевен и посадъчен материал, транспортни услуги в страната и чужбина, строителство и строителни услуги, производство, изкупуване и продажба на селскостопанска продукция и промишлени стоки незабранени от закона, хотели, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм, рекламна дейносткакто и всички други услуги и дейности незабранени от закона.
2015-12-23 09:21:31МОМЧИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ
MOMCHIL DIMITROV ZHELYAZKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: РУМЕН ПАВЛОВ КАСАБОВ
2013-02-28 11:08:28РУМЕН ПАВЛОВ КАСАБОВ
RUMEN PAVLOV KASABOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-02-28 11:08:28ПАВЕЛ ДИМИТРОВ КАСАБОВ
PAVEL DIMITROV KASABOV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-02-28 11:08:28ПАВЕЛ ДИМИТРОВ КАСАБОВ
PAVEL DIMITROV KASABOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Sell to: РУМЕН ПАВЛОВ КАСАБОВ
2013-02-28 11:08:28РУМЕН ПАВЛОВ КАСАБОВ
RUMEN PAVLOV KASABOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
300 Buy from: ПАВЕЛ ДИМИТРОВ КАСАБОВ
2011-04-14 09:31:47АПИС - КОРЕКТ
APIS - KOREKT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-04-14 09:31:47АПИС - КОРЕКТ ООД
APIS - KOREKT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ЧЕРНИШЕВСКИ 40
2011-04-14 09:31:47АПИС - КОРЕКТ ООД
APIS - KOREKT OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛЕМЕННИ ПЧЕЛНИ МАЙКИ И РОЕВЕ, РАЗВЪДНОПОДОБРИТЕЛНА РАБОТА С ПЧЕЛИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПЧЕЛЕН МЕД, ОТВОДКИ (РОЯЦИ), ПРОПОЛИС, ПЧЕЛНО МЛЕЧИЦЕ, ПЧЕЛЕН ПРАШЕЦ, ВОСЪК И ДРУГИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ; ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ И ПРОДУКЦИИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОНСУЛТАНТСКА, РЕКЛАМНА И МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.
2011-04-14 09:31:47НЕЛИ МИЛЕНОВА КАСАБОВА
NELI MILENOVA KASABOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-04-14 09:31:47ПАВЕЛ ДИМИТРОВ КАСАБОВ
PAVEL DIMITROV KASABOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-04-14 09:31:47НЕЛИ МИЛЕНОВА КАСАБОВА
NELI MILENOVA KASABOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-04-14 09:31:47ПАВЕЛ ДИМИТРОВ КАСАБОВ
PAVEL DIMITROV KASABOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата АПИС - КОРЕКТ APIS - KOREKT (ЕИК: 201538744)
Check other registries about the company АПИС - КОРЕКТ APIS - KOREKT (ID: 201538744)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More