Събития с лица свързани с компанията ЕЦЕ - ГРУП (ЕИК: 201571064)
Events with persons connected to the company ETSE - GRUP (ID: 201571064)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201571064)
Към 2020-01-18 00:43:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 00:43:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-10-12 17:18:33ЕЦЕ - ГРУП
ETSE - GRUP
TransformingCompany
2015-10-12 17:18:33ЕЦЕ - ГРУП
ETSE - GRUP
Successor703
2015-04-09 17:49:14Мартин Нанков Давидков
Martin Nankov Davidkov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-04-09 17:49:14Франк Валтер Екснер
Frank Valter Eksner
ГЕРМАНИЯShareTransfer
100000 Sell to: Мартин Нанков Давидков
2015-04-09 17:49:14Мартин Нанков Давидков
Martin Nankov Davidkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100000 Buy from: Франк Валтер Екснер
2013-04-18 07:22:56ЕЦЕ - ГРУП ЕООД
ETSE - GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 бул. Марица 154
2013-04-18 07:22:56ЕЦЕ - ГРУП ЕООД
ETSE - GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул.Марица 154
2011-05-12 19:55:34ЕЦЕ - ГРУП
ETSE - GRUP
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-05-12 19:55:34ЕЦЕ - ГРУП ЕООД
ETSE - GRUP EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 бул. Шести септември 112 А
2011-05-12 19:55:34ЕЦЕ - ГРУП ЕООД
ETSE - GRUP EOOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ, СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ. ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ. ПРОГРАМНА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. ИНЖЕНЕРИНГ И МАРКЕТИНГ. ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. МЕДИЯ, ДИЗАЙН. ЕКСПОРТ, ИМПОРТ, РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ. ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. ВСЯКАКВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.
2011-05-12 19:55:34ЕКСНЕР ФРАНК ВАЛТЕР
EKSNER FRANK VALTER
ГЕРМАНИЯManager
2011-05-12 19:55:34ЕКСНЕР ФРАНК ВАЛТЕР
EKSNER FRANK VALTER
ГЕРМАНИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕЦЕ - ГРУП ETSE - GRUP (ЕИК: 201571064)
Check other registries about the company ЕЦЕ - ГРУП ETSE - GRUP (ID: 201571064)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More