Събития с лица свързани с компанията БЛИЦ - ИВАН ИВАНОВ 2011 (ЕИК: 201581927)
Events with persons connected to the company BLITS - IVAN IVANOV 2011 (ID: 201581927)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201581927)
Към 2020-02-17 03:05:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 03:05:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-05-21 17:39:33БЛИЦ - ИВАН ИВАНОВ 2011
BLITS - IVAN IVANOV 2011
LegalForm
Едноличен търговец
2011-05-21 17:39:33БЛИЦ - ИВАН ИВАНОВ 2011 ЕТ
BLITS - IVAN IVANOV 2011 ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-05-21 17:39:33БЛИЦ - ИВАН ИВАНОВ 2011 ЕТ
BLITS - IVAN IVANOV 2011 ET
SubjectOfActivity
Дърводобив, дървопреработка, дърводелство и търговия с дървен материал, складова дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоночален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; покупка на ценни книги с цел продажба; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, разрешена от закона, под фирма ЕТ “БЛИЦ – ИВАН ИВАНОВ 2011” гр.Криводол.
2011-05-21 17:39:33Иван Цветанов Иванов
Ivan TSvetanov Ivanov
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата БЛИЦ - ИВАН ИВАНОВ 2011 BLITS - IVAN IVANOV 2011 (ЕИК: 201581927)
Check other registries about the company БЛИЦ - ИВАН ИВАНОВ 2011 BLITS - IVAN IVANOV 2011 (ID: 201581927)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More