Събития с лица свързани с компанията ПЪРВО ИНТЕРВЮ (ЕИК: 201605723)
Events with persons connected to the company PARVO INTERVYU (ID: 201605723)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201605723)
Към 2020-02-17 04:27:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-17 04:27:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-23 11:44:56ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2018-03-23 11:44:56ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-03-23 11:44:56КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
KRASIMIRA IVANOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2018-03-23 11:44:56ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Buy from: КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
2016-02-22 13:00:59СПЕСТИ ЕНЕРГИЯ ЕООД
SPESTI ENERGIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АКСАКОВ 22
2016-02-22 13:00:59СПЕСТИ ЕНЕРГИЯ ЕООД
SPESTI ENERGIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АКСАКОВ 22
2016-02-22 13:00:59КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
KRASIMIRA IVANOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯManager
2016-02-22 13:00:59КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
KRASIMIRA IVANOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-02-22 13:00:59АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Sell to: КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
2016-02-22 13:00:59КРАСИМИРА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
KRASIMIRA IVANOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3000 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
2015-02-16 17:26:36СПЕСТИ ЕНЕРГИЯ
SPESTI ENERGIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-02-16 17:26:36АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-02-16 17:26:36ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ТЕОХАРЕВ
VLADIMIR TODOROV TEOHAREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
2015-02-16 17:26:36АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ТЕОХАРЕВ
2014-12-08 16:40:27СПЕСТИ ЕНЕРГИЯ
SPESTI ENERGIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-12-08 16:40:27ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ТЕОХАРЕВ
VLADIMIR TODOROV TEOHAREV
БЪЛГАРИЯManager
2014-12-08 16:40:27АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-08 16:40:27ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ТЕОХАРЕВ
VLADIMIR TODOROV TEOHAREV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-12-08 16:40:27АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-12-08 16:40:27АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Sell to: ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ТЕОХАРЕВ
2014-12-08 16:40:27ВЛАДИМИР ТОДОРОВ ТЕОХАРЕВ
VLADIMIR TODOROV TEOHAREV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
600 Buy from: АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
2014-10-17 10:55:21АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-11-15 12:44:35ПЪРВО ИНТЕРВЮ
PARVO INTERVYU
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-11-15 12:44:35АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-11-15 12:44:35ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ ХАДЖИВЪЛЧЕВ
DIMITAR DELCHEV HADZHIVALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
2012-11-15 12:44:35АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ ХАДЖИВЪЛЧЕВ
2012-04-20 12:40:12ДРАГОМИР СТЕФАНОВ ДРАГОМИРОВ
DRAGOMIR STEFANOV DRAGOMIROV
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-20 12:40:12АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-20 12:40:12ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ ХАДЖИВЪЛЧЕВ
DIMITAR DELCHEV HADZHIVALCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-20 12:40:12СИРМАЙ ЦВЕТА
SIRMAY TSVETA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ ХАДЖИВЪЛЧЕВ
2012-04-20 12:40:12ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ ХАДЖИВЪЛЧЕВ
DIMITAR DELCHEV HADZHIVALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: СИРМАЙ ЦВЕТА
2012-04-20 12:40:12СИРМАЙ ЦВЕТА
SIRMAY TSVETA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
2012-04-20 12:40:12АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: СИРМАЙ ЦВЕТА
2011-06-14 16:17:12ПЪРВО ИНТЕРВЮ
PARVO INTERVYU
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-06-14 16:17:12ПЪРВО ИНТЕРВЮ ООД
PARVO INTERVYU OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ 35 А
2011-06-14 16:17:12ПЪРВО ИНТЕРВЮ ООД
PARVO INTERVYU OOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНСТВО, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, НАЕМ, СДЕЛКИ С ВСЯКАКЪВ ВИД НЕДВИЖИМО И ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАЕМАНЕ НА РАБОТА В Р БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2011-06-14 16:17:12ЦВЕТА СИРМАЙ
TSVETA SIRMAY
БЪЛГАРИЯManager
2011-06-14 16:17:12ЦВЕТА СИРМАЙ
TSVETA SIRMAY
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-14 16:17:12АТАНАС ТОДОРОВ ГАЛЧЕВ
ATANAS TODOROV GALCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-14 16:17:12ДИМИТЪР ДЕЛЧЕВ ХАДЖИВЪЛЧЕВ
DIMITAR DELCHEV HADZHIVALCHEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПЪРВО ИНТЕРВЮ PARVO INTERVYU (ЕИК: 201605723)
Check other registries about the company ПЪРВО ИНТЕРВЮ PARVO INTERVYU (ID: 201605723)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More