Събития с лица свързани с компанията БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС РЕНОВЕЙШЪН (ЕИК: 201637048)
Events with persons connected to the company BALGERIAN PROPARTIS RENOVEYSHAN (ID: 201637048)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201637048)
Към 2020-01-25 01:39:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-25 01:39:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-27 22:42:56БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС РЕНОВЕЙШЪН ЕООД
BALGERIAN PROPARTIS RENOVEYSHAN EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 бул. Христо Ботев 44
2014-09-08 21:47:26БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС РЕНОВЕЙШЪН
BALGERIAN PROPARTIS RENOVEYSHAN
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2014-09-08 21:47:26ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ КРАЛЕВ
PETAR PLAMENOV KRALEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-09-08 21:47:26ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
GEORGI PETROV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ КРАЛЕВ
2014-09-08 21:47:26ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ КРАЛЕВ
PETAR PLAMENOV KRALEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
2011-07-11 15:21:04БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС РЕНОВЕЙШЪН
BALGERIAN PROPARTIS RENOVEYSHAN
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-07-11 15:21:04БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС РЕНОВЕЙШЪН ООД
BALGERIAN PROPARTIS RENOVEYSHAN OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Русе 7000 ОТЕЦ ПАИСИЙ 1
2011-07-11 15:21:04БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС РЕНОВЕЙШЪН ООД
BALGERIAN PROPARTIS RENOVEYSHAN OOD
SubjectOfActivity
РЕМОНТ И ОБСЛУЖВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВИЯ И ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛ ОБРАБОТЕН ВИД;ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2011-07-11 15:21:04ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ КРАЛЕВ
PETAR PLAMENOV KRALEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-11 15:21:04ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
GEORGI PETROV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-07-11 15:21:04ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ КРАЛЕВ
PETAR PLAMENOV KRALEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-07-11 15:21:04ГЕОРГИ ПЕТРОВ ИВАНОВ
GEORGI PETROV IVANOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС РЕНОВЕЙШЪН BALGERIAN PROPARTIS RENOVEYSHAN (ЕИК: 201637048)
Check other registries about the company БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИС РЕНОВЕЙШЪН BALGERIAN PROPARTIS RENOVEYSHAN (ID: 201637048)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More