Събития с лица свързани с компанията МТ ЕСТЕЙТ (ЕИК: 201642390)
Events with persons connected to the company MT ESTEYT (ID: 201642390)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201642390)
Към 2020-01-17 23:49:12 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-17 23:49:12 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-09-10 13:05:51ВИЛНО СЕЛИЩЕ АКЛАДИ ЕАД
VILNO SELISHTE AKLADI EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-10 14:21:07ЛАТИНКА ТОДОРОВА КЬОСЕВА
LATINKA TODOROVA KXOSEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-06-10 14:21:07ЛАТИНКА ТОДОРОВА КЬОСЕВА
LATINKA TODOROVA KXOSEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-24 17:28:19МТ ЕСТЕЙТ ЕАД
MT ESTEYT EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 16
2012-06-20 09:01:59МТ ЕСТЕЙТ
MT ESTEYT
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2012-06-20 09:01:59МТ ЕСТЕЙТ ЕАД
MT ESTEYT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.6-ти Септември 33А
2012-06-20 09:01:59ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА
POLINA VALENTINOVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-06-20 09:01:59МТ ПРОДЖЕКТ ЕООД
MT PRODZHEKT EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-20 09:01:59ПОЛИНА ВАЛЕНТИНОВА БОРИСОВА
POLINA VALENTINOVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-06-20 09:01:59МТ ПРОДЖЕКТ ЕООД
MT PRODZHEKT EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-07-15 13:02:14МТ ЕСТЕЙТ
MT ESTEYT
LegalForm
Акционерно дружество
2011-07-15 13:02:14МТ ЕСТЕЙТ АД
MT ESTEYT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.КНЯЗ Д. КОРСАКОВ 78
2011-07-15 13:02:14МТ ЕСТЕЙТ АД
MT ESTEYT AD
SubjectOfActivity
консултантска дейност; консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им и свързани с това въпроси; консултации относно портфейлни инвестиции; мениджмънт на дружества, търговско представителство и посредничество, агентство и мениджмънт на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина; вътрешна и външна търговия, сделки с интелектуална собственост; всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Р. България, и за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
2011-07-15 13:02:14ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ СТАНЕВ
DIMITAR KRASIMIROV STANEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-15 13:02:14ЕЛКА ДИМИТРОВА СТАНЕВА
ELKA DIMITROVA STANEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-15 13:02:14КРАСИМИР ВЕСЕЛИНОВ СТАНЕВ
KRASIMIR VESELINOV STANEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-15 13:02:14ДИМИТЪР КРАСИМИРОВ СТАНЕВ
DIMITAR KRASIMIROV STANEV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата МТ ЕСТЕЙТ MT ESTEYT (ЕИК: 201642390)
Check other registries about the company МТ ЕСТЕЙТ MT ESTEYT (ID: 201642390)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More