Събития с лица свързани с компанията ФАЙН СПИЙД (ЕИК: 201660214)
Events with persons connected to the company FAYN SPIYD (ID: 201660214)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201660214)
Към 2020-01-26 12:18:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:18:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-06-23 17:25:02МИЛЕНА ПЕТКОВА ХРИСТОВА
MILENA PETKOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-05-25 15:35:45ФАЙН СПИЙД ЕООД
FAYN SPIYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДАМЕ ГРУЕВ 2
2015-05-25 15:35:45ИЛИЯНА АНТОНОВА ЛАЗАРОВА
ILIYANA ANTONOVA LAZAROVA
БЪЛГАРИЯManager
2014-11-24 14:32:31ФАЙН СПИЙД ЕООД
FAYN SPIYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ДАМЕ ГРУЕВ 2
2014-04-02 14:03:03МИХАЙ-АЛЕКСАНДРУ СИМИОНЕСКУ
MIHAY-ALEKSANDRU SIMIONESKU
РУМЪНИЯManager
2013-01-16 16:34:47ФЛОРИНЕЛ МАРИНАШ
FLORINEL MARINASH
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-03 14:38:28ФАЙН СПИЙД ЕООД
FAYN SPIYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Плевен 5800 ВАСИЛ ЛЕВСКИ 192
2011-08-01 14:59:59ФАЙН СПИЙД
FAYN SPIYD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-08-01 14:59:59ФАЙН СПИЙД ЕООД
FAYN SPIYD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Никопол 5940 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2
2011-08-01 14:59:59ФАЙН СПИЙД ЕООД
FAYN SPIYD EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ С ХИМИЧЕСКИ ТОРОВЕ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ХРАНИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, ТУРИЗЪМ И КОМПЛЕКСНИ ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО - ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЪРНО, МЕБЕЛИ, ДЪРВОДОБИВ, ЛЕСОКУЛТУРНА И СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ ПРОТИВОРЕЧИ НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО СЪГЛАСНО БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ, ЛИЦЕНЗИЯ ИЛИ ДРУГ РАЗРЕШИТЕЛЕН АКТ, ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2011-08-01 14:59:59АДРИАН-КОНСТАНТИН СИМИОНЕСКУ
ADRIAN-KONSTANTIN SIMIONESKU
РУМЪНИЯManager
2011-08-01 14:59:59АДРИАН-КОНСТАНТИН СИМИОНЕСКУ
ADRIAN-KONSTANTIN SIMIONESKU
РУМЪНИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФАЙН СПИЙД FAYN SPIYD (ЕИК: 201660214)
Check other registries about the company ФАЙН СПИЙД FAYN SPIYD (ID: 201660214)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More