Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ (ЕИК: 201677772)
Events with persons connected to the company TITAN PAUAR ES PI VI (ID: 201677772)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201677772)
Към 2019-12-14 04:24:57 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-14 04:24:57 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-12 15:24:53ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ ЕАД
TITAN PAUAR ES PI VI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Васил Левски 33
2014-06-12 15:24:53ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ ЕАД
TITAN PAUAR ES PI VI EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Васил Левски 33
2014-06-12 15:24:53Денис Ходалиов
Denis Hodaliov
МОЛДОВАRepresentative
2014-06-12 15:24:53Денис Ходалиов
Denis Hodaliov
МОЛДОВАDirector
2014-06-12 15:24:53Денис Ходалиов
Denis Hodaliov
МОЛДОВАSoleCapitalOwner
2014-02-03 15:39:23ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ
TITAN PAUAR ES PI VI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-02-03 15:39:23ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ ЕАД
TITAN PAUAR ES PI VI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 405 Б
2014-02-03 15:39:23ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ ЕАД
TITAN PAUAR ES PI VI EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 405 Б
2014-02-03 15:39:23Иво Христов Савов
Ivo Hristov Savov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-02-03 15:39:23“Калос М” EООД
“Kalos M” EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-03 15:39:23СОФИЯ ЛЕС ЕООД
SOFIYA LES EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-03 15:39:23Иво Христов Савов
Ivo Hristov Savov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-03 15:39:23“Калос М” EООД
“Kalos M” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-03-09 11:34:02Иво Димитров Иванов
Ivo Dimitrov Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-09 11:34:02Михаил Юриeв Волдочинский
Mihail YUriev Voldochinskiy
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-09 11:34:02Димитър Йосифов Борисов
Dimitar Yosifov Borisov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-09 11:34:02Иво Димитров Иванов
Ivo Dimitrov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-26 15:42:36ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ АД
TITAN PAUAR ES PI VI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. България 111 сгр.А
2012-01-26 15:42:36Гаврил Методиев Петков
Gavril Metodiev Petkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-01-26 15:42:36Гаврил Методиев Петков
Gavril Metodiev Petkov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-26 15:42:36Михаил Юриев Волдочинский
Mihail YUriev Voldochinskiy
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-26 15:42:36Георги Христов Шевъртов
Georgi Hristov SHevartov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-26 15:42:36Веселин Пепов Маринов
Veselin Pepov Marinov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-30 14:03:38Михаил Юриeв Волдочинский
Mihail YUriev Voldochinskiy
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-18 17:45:08ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ
TITAN PAUAR ES PI VI
LegalForm
Акционерно дружество
2011-08-18 17:45:08ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ АД
TITAN PAUAR ES PI VI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. България 111 сгр.А
2011-08-18 17:45:08ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ АД
TITAN PAUAR ES PI VI AD
SubjectOfActivity
Инженерингова дейност в областта на енергетиката, енергийната ефективност и екологията, изграждане, монтаж и комплектация на енергийни системи, сделки с ценни книжа, търговия с квоти от разпределение на емисии след получаване на необходимите лицензи и разрешителни, инвестиционна и посредническа дейност; търговия с машини и съоръжения в енергетиката, електроизграждане, електроразпределение. Дружеството може да извършва и всички други стопански дейности, разрешени от действащото българско законодателство.
2011-08-18 17:45:08Иво Димитров Иванов
Ivo Dimitrov Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-08-18 17:45:08Димитър Йосифов Борисов
Dimitar Yosifov Borisov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-18 17:45:08Иво Димитров Иванов
Ivo Dimitrov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-08-18 17:45:08Христо Недялков Николов
Hristo Nedyalkov Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ TITAN PAUAR ES PI VI (ЕИК: 201677772)
Check other registries about the company ТИТАН ПАУЪР ЕС ПИ ВИ TITAN PAUAR ES PI VI (ID: 201677772)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate