Събития с лица свързани с компанията Трипъл Сървис (ЕИК: 201687072)
Events with persons connected to the company Tripal Sarvis (ID: 201687072)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201687072)
Към 2020-02-18 17:17:43 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:17:43 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-08-03 12:11:53Анна Иванова Спасова
Anna Ivanova Spasova
БЪЛГАРИЯManager
2015-08-03 12:11:53Екатерина Атанасова Кънева
Ekaterina Atanasova Kaneva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-08-03 12:11:53Ясен Трифонов Спасов
YAsen Trifonov Spasov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Sell to: Екатерина Атанасова Кънева
2015-08-03 12:11:53Екатерина Атанасова Кънева
Ekaterina Atanasova Kaneva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50000 Buy from: Ясен Трифонов Спасов
2013-02-12 10:08:29Трипъл Сървис
Tripal Sarvis
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-02-12 10:08:29Ясен Трифонов Спасов
YAsen Trifonov Spasov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-02-12 10:08:29Методи Василев Трохаров
Metodi Vasilev Troharov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20000 Sell to: Ясен Трифонов Спасов
2013-02-12 10:08:29Ясен Трифонов Спасов
YAsen Trifonov Spasov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20000 Buy from: Методи Василев Трохаров
2011-08-24 14:01:37Трипъл Сървис
Tripal Sarvis
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-08-24 14:01:37Трипъл Сървис ООД
Tripal Sarvis OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 кв. Изток Юрий Гагарин 40 А
2011-08-24 14:01:37Трипъл Сървис ООД
Tripal Sarvis OOD
SubjectOfActivity
Проектиране, изграждане, управление и експлоатация на заведения за хранене; ресторантьорска и хотелиерска дейност; производство и продажба на стоки; предоставяне на услуги; строителство, обзавеждане и дизайн, търговска дейност в страната и чужбина, представителство, посредничество и агентство (където е необходимо след получаване на разрешения / лицензи), както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2011-08-24 14:01:37Ясен Трифонов Спасов
YAsen Trifonov Spasov
БЪЛГАРИЯManager
2011-08-24 14:01:37Методи Василев Трохаров
Metodi Vasilev Troharov
БЪЛГАРИЯManager
2011-08-24 14:01:37Ясен Трифонов Спасов
YAsen Trifonov Spasov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-24 14:01:37Методи Василев Трохаров
Metodi Vasilev Troharov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата Трипъл Сървис Tripal Sarvis (ЕИК: 201687072)
Check other registries about the company Трипъл Сървис Tripal Sarvis (ID: 201687072)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More