Събития с лица свързани с компанията Сегин Инвестмънтс (ЕИК: 201696452)
Events with persons connected to the company Segin Investmants (ID: 201696452)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201696452)
Към 2020-01-23 16:32:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 16:32:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-25 15:44:10Пробитус ООД
Probitus OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ”Цар Освободител” 2
2014-04-24 12:49:47Пробитус
Probitus
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-04-24 12:49:47Пробитус ООД
Probitus OOD
SubjectOfActivity
Консултации в сферата на управлението и извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона).
2014-04-24 12:49:47Лоизос Лоизу
Loizos Loizu
КИПЪРManager
2014-04-24 12:49:47Панайотис Теофанус
Panayotis Teofanus
КИПЪРManager
2014-04-24 12:49:47Христос Андреа
Hristos Andrea
КИПЪРManager
2014-04-24 12:49:47Васкен Кара Якубиан
Vasken Kara YAkubian
КИПЪРManager
2014-04-24 12:49:47Лоизос Лоизу
Loizos Loizu
КИПЪРPartner
2014-04-24 12:49:47Панайотис Теофанус
Panayotis Teofanus
КИПЪРPartner
2014-04-24 12:49:47Васкен Кара Якубиан
Vasken Kara YAkubian
КИПЪРPartner
2014-04-24 12:49:47Христос Андреа
Hristos Andrea
КИПЪРPartner
2014-04-24 12:49:47„Тринити Шелф Компанийс” ЕООД
„Triniti SHelf Kompaniys” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-04-24 12:49:47„Тринити Шелф Компанийс” ЕООД
„Triniti SHelf Kompaniys” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: Лоизос Лоизу
2014-04-24 12:49:47Лоизос Лоизу
Loizos Loizu
КИПЪРShareTransfer
25 Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД
2014-04-24 12:49:47„Тринити Шелф Компанийс” ЕООД
„Triniti SHelf Kompaniys” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: Христос Андреа
2014-04-24 12:49:47Христос Андреа
Hristos Andrea
КИПЪРShareTransfer
25 Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД
2014-04-24 12:49:47„Тринити Шелф Компанийс” ЕООД
„Triniti SHelf Kompaniys” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: Васкен Кара Якубиан
2014-04-24 12:49:47Васкен Кара Якубиан
Vasken Kara YAkubian
КИПЪРShareTransfer
25 Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД
2014-04-24 12:49:47„Тринити Шелф Компанийс” ЕООД
„Triniti SHelf Kompaniys” EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: Панайотис Теофанус
2014-04-24 12:49:47Панайотис Теофанус
Panayotis Teofanus
КИПЪРShareTransfer
25 Buy from: „Тринити Шелф Компанийс” ЕООД
2011-09-01 10:33:40Сегин Инвестмънтс
Segin Investmants
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-09-01 10:33:40Сегин Инвестмънтс ЕООД
Segin Investmants EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Кърниградска 19
2011-09-01 10:33:40Сегин Инвестмънтс ЕООД
Segin Investmants EOOD
SubjectOfActivity
придобиване и застрояване на недвижими имоти; продажба, замяна, отдаване под наем и управление на недвижими имоти; инвестиране в недвижима собственост и развиване на проекти в сферата на недвижимите имоти; консултантски услуги при покупко-продажба в България; проучване, проектиране, внедряване, поддържане, управление на компютърни информационни системи; услуги в сферата на интелектуалната собственост; търговско представителство; комисионни и транспортни услуги; посредническа дейност в областта на търговията и услугите; рекламни и маркетинг дейности; извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона)
2011-09-01 10:33:40Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯManager
2011-09-01 10:33:40„Тринити Шелф Компанийс” ЕООД
„Triniti SHelf Kompaniys” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Сегин Инвестмънтс Segin Investmants (ЕИК: 201696452)
Check other registries about the company Сегин Инвестмънтс Segin Investmants (ID: 201696452)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More