Събития с лица свързани с компанията БАЛШУГАР ТРЕЙД (ЕИК: 201712376)
Events with persons connected to the company BALSHUGAR TREYD (ID: 201712376)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201712376)
Към 2020-01-29 17:25:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:25:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-16 14:49:13АЛФА 1 ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ
ALFA 1 TELEKOM BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-06-16 14:49:13Емил Господинов Тончев
Emil Gospodinov Tonchev
БЪЛГАРИЯManager
2017-06-16 14:49:13БИЕСКОМ ЕООД
BIESKOM EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-06-16 14:49:13АТАНАСИОС МОСХОС ГИКОНОГЛУ
ATANASIOS MOSHOS GIKONOGLU
ГЪРЦИЯShareTransfer
280 Sell to: БИЕСКОМ ЕООД
2017-06-16 14:49:13БИЕСКОМ ЕООД
BIESKOM EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
280 Buy from: АТАНАСИОС МОСХОС ГИКОНОГЛУ
2017-06-16 14:49:13ДИМИТРИОС ПЕТРОС САНОПУЛОС
DIMITRIOS PETROS SANOPULOS
ГЪРЦИЯShareTransfer
450 Sell to: БИЕСКОМ ЕООД
2017-06-16 14:49:13БИЕСКОМ ЕООД
BIESKOM EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
450 Buy from: ДИМИТРИОС ПЕТРОС САНОПУЛОС
2013-01-16 14:38:05АТАНАСИОС МОСХОС ГИКОНОГЛУ
ATANASIOS MOSHOS GIKONOGLU
ГЪРЦИЯManager
2013-01-16 14:38:05АТАНАСИОС МОСХОС ГИКОНОГЛУ
ATANASIOS MOSHOS GIKONOGLU
ГЪРЦИЯPartner
2013-01-16 14:38:05БИЕСКОМ ЕООД
BIESKOM EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-16 14:38:05БИЕСКОМ ЕООД
BIESKOM EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
280 Sell to: АТАНАСИОС МОСХОС ГИКОНОГЛУ
2013-01-16 14:38:05АТАНАСИОС МОСХОС ГИКОНОГЛУ
ATANASIOS MOSHOS GIKONOGLU
ГЪРЦИЯShareTransfer
280 Buy from: БИЕСКОМ ЕООД
2012-11-07 11:41:11АЛФА 1 ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ ООД
ALFA 1 TELEKOM BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОБИЛНИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ, ПРОДАЖБА НА МОБИЛНИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ДОСТАВКА И ПРОДАЖБА НА СИМ-КАРТИ, КОМПЛЕКТИ И КРАЙНИ МОБИЛНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИННИ АПАРАТИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕСОАРИ ЗА ТЯХ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОДАЖБА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ (ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е НЕОБХОДИМ ЛИЦЕНЗИОНЕН ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛЕН ТАКЪВ, ЩЕ БЪДАТ УПРАЖНЯВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТАКЪВ).
2012-11-07 11:41:11БИЕСКОМ ЕООД
BIESKOM EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-11-07 11:41:11ДИМИТРИОС ПЕТРОС САНОПУЛОС
DIMITRIOS PETROS SANOPULOS
ГЪРЦИЯPartner
2012-11-07 11:41:11АНАСТАСИОС МИХАИЛ КОЦОПУЛОС
ANASTASIOS MIHAIL KOTSOPULOS
ГЪРЦИЯShareTransfer
50 Sell to: БИЕСКОМ ЕООД
2012-11-07 11:41:11БИЕСКОМ ЕООД
BIESKOM EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
50 Buy from: АНАСТАСИОС МИХАИЛ КОЦОПУЛОС
2012-11-07 11:41:11АНАСТАСИОС МИХАИЛ КОЦОПУЛОС
ANASTASIOS MIHAIL KOTSOPULOS
ГЪРЦИЯShareTransfer
450 Sell to: ДИМИТРИОС ПЕТРОС САНОПУЛОС
2012-11-07 11:41:11ДИМИТРИОС ПЕТРОС САНОПУЛОС
DIMITRIOS PETROS SANOPULOS
ГЪРЦИЯShareTransfer
450 Buy from: АНАСТАСИОС МИХАИЛ КОЦОПУЛОС
2011-09-30 10:53:32БИЕСКОМ ЕООД
BIESKOM EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-09-30 10:53:32АНАСТАСИОС МИХАИЛ КОЦОПУЛОС
ANASTASIOS MIHAIL KOTSOPULOS
ГЪРЦИЯPartner
2011-09-15 16:37:40БАЛШУГАР ТРЕЙД
BALSHUGAR TREYD
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-09-15 16:37:40БАЛШУГАР ТРЕЙД ООД
BALSHUGAR TREYD OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 БУЛ.ХРИСТО БОТЕВ 47
2011-09-15 16:37:40БАЛШУГАР ТРЕЙД ООД
BALSHUGAR TREYD OOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ, В ТОВА ЧИСЛО ВНОС И ИЗНОС, НА ЗАХАР, ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, ЗАХАРНИ ПРОДУКТИ И ПРОИЗВОДНИ, КАКТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2011-09-15 16:37:40ИВАН МЛАДЕНОВ СОКОЛОВ
IVAN MLADENOV SOKOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-09-15 16:37:40БИЕСКОМ ЕООД
BIESKOM EOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2011-09-15 16:37:40АНАСТАСКОС МИХАИЛ КОЦОЛУЛОС
ANASTASKOS MIHAIL KOTSOLULOS
ГЪРЦИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата БАЛШУГАР ТРЕЙД BALSHUGAR TREYD (ЕИК: 201712376)
Check other registries about the company БАЛШУГАР ТРЕЙД BALSHUGAR TREYD (ID: 201712376)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More