Събития с лица свързани с компанията Титан Пауър Ес Пи Ви 2 (ЕИК: 201733510)
Events with persons connected to the company Titan Pauar Es Pi Vi 2 (ID: 201733510)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201733510)
Към 2020-06-04 21:38:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-06-04 21:38:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-06-12 15:49:33Титан Пауър Ес Пи Ви 2 ЕАД
Titan Pauar Es Pi Vi 2 EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Васил Левски 33
2014-06-12 15:49:33Титан Пауър Ес Пи Ви 2 ЕАД
Titan Pauar Es Pi Vi 2 EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Васил Левски 33
2014-06-12 15:49:33Денис Ходалиов
Denis Hodaliov
МОЛДОВАRepresentative
2014-06-12 15:49:33Денис Ходалиов
Denis Hodaliov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-12 15:49:33Денис Ходалиов
Denis Hodaliov
МОЛДОВАSoleCapitalOwner
2014-02-10 14:56:14Титан Пауър Ес Пи Ви 2
Titan Pauar Es Pi Vi 2
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2014-02-10 14:56:14Титан Пауър Ес Пи Ви 2 ЕАД
Titan Pauar Es Pi Vi 2 EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 405 Б
2014-02-10 14:56:14Титан Пауър Ес Пи Ви 2 ЕАД
Titan Pauar Es Pi Vi 2 EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1359 Люлин 405 Б
2014-02-10 14:56:14Иво Христов Савов
Ivo Hristov Savov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-02-10 14:56:14СОФИЯ ЛЕС ЕООД
SOFIYA LES EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-10 14:56:14Иво Христов Савов
Ivo Hristov Savov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-10 14:56:14“Калос М” EООД
“Kalos M” EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-10 14:56:14“Калос М” EООД
“Kalos M” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-10-05 12:22:02Титан Пауър Ес Пи Ви 2
Titan Pauar Es Pi Vi 2
LegalForm
Акционерно дружество
2011-10-05 12:22:02Титан Пауър Ес Пи Ви 2 АД
Titan Pauar Es Pi Vi 2 AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 България 111 А
2011-10-05 12:22:02Титан Пауър Ес Пи Ви 2 АД
Titan Pauar Es Pi Vi 2 AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 България 111 А
2011-10-05 12:22:02Титан Пауър Ес Пи Ви 2 АД
Titan Pauar Es Pi Vi 2 AD
SubjectOfActivity
Инженерингова дейност в областта на енергетиката, енергийната ефективност и екологията, изграждане, монтаж и комплектация на енергийни системи, сделки с ценни книжа, търговия с квоти от разпределение на емисии след получаване на необходимите лицензи и разрешителни, инвестиционна и посредническа дейност; търговия с машини и съоръжения в енергетиката, електроизграждане, електроразпределение. Дружеството може да извършва и всички други стопански дейности, разрешени от действащото българско законодателство.
2011-10-05 12:22:02Димитър Йосифов Борисов
Dimitar Yosifov Borisov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-10-05 12:22:02Димитър Йосифов Борисов
Dimitar Yosifov Borisov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-05 12:22:02Иво Димитров Иванов
Ivo Dimitrov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-10-05 12:22:02Димитър Иванов Зайков
Dimitar Ivanov Zaykov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата Титан Пауър Ес Пи Ви 2 Titan Pauar Es Pi Vi 2 (ЕИК: 201733510)
Check other registries about the company Титан Пауър Ес Пи Ви 2 Titan Pauar Es Pi Vi 2 (ID: 201733510)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More