Събития с лица свързани с компанията ШОПОВА - ПЕТЯ ШОПОВА (ЕИК: 201751094)
Events with persons connected to the company SHOPOVA - PETYA SHOPOVA (ID: 201751094)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201751094)
Към 2020-05-28 19:29:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-28 19:29:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2007-2013 за сума 47 188,65 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  The company built a guesthouse with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-04-23 15:01:42ШОПОВА - ПЕТЯ ШОПОВА ЕТ
SHOPOVA - PETYA SHOPOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2013-04-23 15:01:42ШОПОВА - ПЕТЯ ШОПОВА ЕТ
SHOPOVA - PETYA SHOPOVA ET
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
2011-10-20 10:21:34ШОПОВА - ПЕТЯ ШОПОВА ЕТ
SHOPOVA - PETYA SHOPOVA ET
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И/ИЛИ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДРУГИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ В ОБРАБОТЕН И/ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2011-10-17 15:09:42ШОПОВА - ПЕТЯ ШОПОВА
SHOPOVA - PETYA SHOPOVA
LegalForm
Едноличен търговец
2011-10-17 15:09:42ШОПОВА - ПЕТЯ ШОПОВА ЕТ
SHOPOVA - PETYA SHOPOVA ET
БЪЛГАРИЯSeat
2011-10-17 15:09:42ШОПОВА - ПЕТЯ ШОПОВА ЕТ
SHOPOVA - PETYA SHOPOVA ET
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И/ИЛИ ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ОТ КОНВЕНЦИОНАЛНИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ КОНВЕКЦИОНАЛНИ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, РАЗРАБОТВАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДРУГИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ В ОБРАБОТЕН И/ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2011-10-17 15:09:42ПЕТЯ СТОЯНОВА ШОПОВА
PETYA STOYANOVA SHOPOVA
БЪЛГАРИЯPhysicalPersonTrader

Проверки в други регистри за фирмата ШОПОВА - ПЕТЯ ШОПОВА SHOPOVA - PETYA SHOPOVA (ЕИК: 201751094)
Check other registries about the company ШОПОВА - ПЕТЯ ШОПОВА SHOPOVA - PETYA SHOPOVA (ID: 201751094)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More