Събития с лица свързани с компанията ВИП ПРОПЪРТИЗ (ЕИК: 201752278)
Events with persons connected to the company VIP PROPARTIZ (ID: 201752278)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201752278)
Към 2020-01-23 02:49:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 02:49:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-01-12 16:36:39 Уникредит Булбанк АД
Unikredit Bulbank AD
Distraints
2015-01-06 15:06:18Александър Емилов Александров
Aleksandar Emilov Aleksandrov
БЪЛГАРИЯDescription406
2014-10-09 10:40:00ВИП ПРОПЪРТИЗ ЕООД
VIP PROPARTIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Торос 5790 ул.Бреза 9
2014-10-09 10:40:00АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ALEKSANDAR EMILOV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯManager
2014-10-09 10:40:00АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ALEKSANDAR EMILOV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-10-09 10:40:00АННА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ANNA YORDANOVA ILIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
2014-10-09 10:40:00АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
ALEKSANDAR EMILOV ALEKSANDROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: АННА ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
2014-01-15 11:00:42ВИП ПРОПЪРТИЗ ЕООД
VIP PROPARTIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 ул. Владимир Вазов 9, офис 7
2011-10-18 11:57:53ВИП ПРОПЪРТИЗ
VIP PROPARTIZ
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-10-18 11:57:53ВИП ПРОПЪРТИЗ ЕООД
VIP PROPARTIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 район КРАСНО СЕЛО, ул.ХУБЧА 8
2011-10-18 11:57:53ВИП ПРОПЪРТИЗ ЕООД
VIP PROPARTIZ EOOD
SubjectOfActivity
строителство, покупко-продажба, отдаване под наем, управление на недвижими имоти, посредническа дейност при покупко-продажба, строителство и отдаване под наем на недвижими имоти, производство и търговия на стоки и усуги в страната и чужбина, програмни услуги, рекламна, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим - след получаване на съответно разрешение/лиценз.
2011-10-18 11:57:53АННА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ANNA YORDANOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-10-18 11:57:53АННА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА
ANNA YORDANOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ВИП ПРОПЪРТИЗ VIP PROPARTIZ (ЕИК: 201752278)
Check other registries about the company ВИП ПРОПЪРТИЗ VIP PROPARTIZ (ID: 201752278)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More