Събития с лица свързани с компанията Зем Инвест 2012 (ЕИК: 201787813)
Events with persons connected to the company Zem Invest 2012 (ID: 201787813)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201787813)
Към 2020-02-18 15:58:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:58:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-21 16:07:46„ХЕЛТ КОРНЪР” ЕООД
„HELT KORNAR” EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 бул. Руски 7
2018-03-21 16:07:46„ХЕЛТ КОРНЪР” ЕООД
„HELT KORNAR” EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 ул. Мечта 56
2016-03-24 15:35:41Зем Инвест 2012
Zem Invest 2012
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-03-24 15:35:41МИЛЕНА ДОБРЕВА БАЙКОВА
MILENA DOBREVA BAYKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2016-03-24 15:35:41МИЛЕНА ДОБРЕВА БАЙКОВА
MILENA DOBREVA BAYKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-03-24 15:35:41ВАСИЛ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
VASIL DIMITROV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: МИЛЕНА ДОБРЕВА БАЙКОВА
2016-03-24 15:35:41МИЛЕНА ДОБРЕВА БАЙКОВА
MILENA DOBREVA BAYKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: ВАСИЛ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
2016-03-24 15:35:41ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ЕПИТРОПОВА
IVELINA STOYANOVA EPITROPOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Sell to: МИЛЕНА ДОБРЕВА БАЙКОВА
2016-03-24 15:35:41МИЛЕНА ДОБРЕВА БАЙКОВА
MILENA DOBREVA BAYKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1 Buy from: ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ЕПИТРОПОВА
2015-10-13 12:35:22ВАСИЛ ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
VASIL DIMITROV STOYANOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-04-29 16:00:34Зем Инвест 2012 ООД
Zem Invest 2012 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 ул. Мечта 56
2014-04-29 16:00:34Зем Инвест 2012 ООД
Zem Invest 2012 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 ул. Мечта 56
2014-04-29 16:00:34Ивелина Стоянова Епитропова
Ivelina Stoyanova Epitropova
БЪЛГАРИЯManager
2013-07-23 10:53:24Бойка Василева Мухова
Boyka Vasileva Muhova
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-09 21:21:21Зем Инвест 2012
Zem Invest 2012
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-04-09 21:21:21Зем Инвест 2012 ООД
Zem Invest 2012 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Марково 4108 м. Каратопрак 353
2012-04-09 21:21:21Зем Инвест 2012 ООД
Zem Invest 2012 OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Шести Септември 171
2012-04-09 21:21:21Ивелина Стоянова Епитропова
Ivelina Stoyanova Epitropova
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-09 21:21:21Васил Димитров Стоянов
Vasil Dimitrov Stoyanov
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-09 21:21:21Ивелина Стоянова Епитропова
Ivelina Stoyanova Epitropova
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-09 21:21:21Васил Димитров Стоянов
Vasil Dimitrov Stoyanov
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-09 21:21:21Димитър Лъчезаров Конев
Dimitar Lachezarov Konev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-11-14 11:53:33Зем Инвест 2012
Zem Invest 2012
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-11-14 11:53:33Зем Инвест 2012 ЕООД
Zem Invest 2012 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Косача 2448
2011-11-14 11:53:33Зем Инвест 2012 ЕООД
Zem Invest 2012 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Шарл Шампо 18 А
2011-11-14 11:53:33Зем Инвест 2012 ЕООД
Zem Invest 2012 EOOD
SubjectOfActivity
Селско-стопански дейности, включително производството и търговия със земеделски продукти, както и всякакъв вил услуги, извършвани със земеделска техника, агротехнически мероприятия и услуги за репродуктивна дейност; производство и търговия с промишлени, хранителни, битови стоки; вътрешна и външна търговия; електронна търговия със стоки; покупка на стоки или други веши с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина: пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; ресторантьорство; хотелиерство; рекламна, информационна, импресарска дейност; строителна и строително-ремонтна дейност; проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, реализация на готовата продукция от възобновяеми енергийни източници, извършване на всякакъв вид услуги, след издаване на съответното разрешително, лиценз, акредитация, както и всички други дейности, които не са изрично забранени със закон или друг нормативен акт.
2011-11-14 11:53:33Димитър Лъчезаров Конев
Dimitar Lachezarov Konev
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-14 11:53:33Димитър Лъчезаров Конев
Dimitar Lachezarov Konev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Зем Инвест 2012 Zem Invest 2012 (ЕИК: 201787813)
Check other registries about the company Зем Инвест 2012 Zem Invest 2012 (ID: 201787813)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More