Събития с лица свързани с компанията Конев Резорт (ЕИК: 201788826)
Events with persons connected to the company Konev Rezort (ID: 201788826)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201788826)
Към 2020-02-18 16:07:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 16:07:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Има данни да е бенефициар на проекти по ПСРС през периода 2014-2020 за сума 1 170 505,51 лв.
  The company is EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-07 09:23:21Оранжерия 7 ЕООД
Oranzheriya 7 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4002 ЯНКО САКЪЗОВ 37
2011-11-14 16:05:41Конев Резорт
Konev Rezort
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-11-14 16:05:41Конев Резорт ЕООД
Konev Rezort EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Сини вир 9950 кв. 6 Пирин 22
2011-11-14 16:05:41Конев Резорт ЕООД
Konev Rezort EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Манастирски ливади Шарл Шампо 18 А
2011-11-14 16:05:41Конев Резорт ЕООД
Konev Rezort EOOD
SubjectOfActivity
селско-стопански дейности, включително производството и търговия със земеделски продукти, както и всякакъв вид услуги, извършвани със земеделска техника, агротехнически мероприятия и услуги за репродуктивна дейност; производство и търговия с промишлени, хранителни, битови стоки; вътрешна и външна търговия; електронна търговия със стоки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско посредничество, представителство и агентство на местни и чужди лица в страната и в чужбина; пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; ресторантьорство; хотелиерство; рекламна, информационна, импресарска дейност; строителна и строително-ремонтна дейност; проектиране, изграждане и експлоатация на съоръжения за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, реализация на готовата продукция от възобновяеми енергийни източници, извършване на всякакъв вид услуги, след издаване на съответното разрешително, лиценз, акредитация; както и всички други дейности, които не са изрично забранени със закон или друг нормативен акт.
2011-11-14 16:05:41Димитър Лъчезаров Конев
Dimitar Lachezarov Konev
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-14 16:05:41Димитър Лъчезаров Конев
Dimitar Lachezarov Konev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Конев Резорт Konev Rezort (ЕИК: 201788826)
Check other registries about the company Конев Резорт Konev Rezort (ID: 201788826)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More