Събития с лица свързани с компанията Агро Зен 99 (ЕИК: 201789230)
Events with persons connected to the company Agro Zen 99 (ID: 201789230)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201789230)
Към 2020-01-27 06:01:46 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-27 06:01:46 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-04-05 10:07:24Агро Зен 99 ЕООД
Agro Zen 99 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Съдиево 8522 Марица 3
2012-04-05 10:07:24Агро Зен 99 ЕООД
Agro Zen 99 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Съдиево 8522 Марица 3
2012-04-05 10:07:24Димитър Николаев Колев
Dimitar Nikolaev Kolev
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-05 10:07:24Димитър Николаев Колев
Dimitar Nikolaev Kolev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-04-05 10:07:24Димитър Лъчезаров Конев
Dimitar Lachezarov Konev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: Димитър Николаев Колев
2012-04-05 10:07:24Димитър Николаев Колев
Dimitar Nikolaev Kolev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: Димитър Лъчезаров Конев
2011-11-14 17:49:00Агро Зен 99
Agro Zen 99
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-11-14 17:49:00Агро Зен 99 ЕООД
Agro Zen 99 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Дрен 2430 28
2011-11-14 17:49:00Агро Зен 99 ЕООД
Agro Zen 99 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 Манастирски ливади Шарл Шампо 18 А
2011-11-14 17:49:00Агро Зен 99 ЕООД
Agro Zen 99 EOOD
SubjectOfActivity
СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА, АГРОТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛУГИ ЗА РЕПРОДУКТИВНА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ, БИТОВИ СТОКИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЬОРСТВО; ХОТЕЛИЕРСТВО; РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО, ЛИЦЕНЗ, АКРЕДИТАЦИЯ; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.
2011-11-14 17:49:00Димитър Лъчезаров Конев
Dimitar Lachezarov Konev
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-14 17:49:00Димитър Лъчезаров Конев
Dimitar Lachezarov Konev
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Агро Зен 99 Agro Zen 99 (ЕИК: 201789230)
Check other registries about the company Агро Зен 99 Agro Zen 99 (ID: 201789230)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More