Събития с лица свързани с компанията ЮРО КОНТРАКТОР СЪРВИСИЗ (ЕИК: 201802756)
Events with persons connected to the company YURO KONTRAKTOR SARVISIZ (ID: 201802756)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201802756)
Към 2020-01-24 22:14:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-24 22:14:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-09-27 17:46:40ЮРО КОНТРАКТОР СЪРВИСИЗ ЕООД
YURO KONTRAKTOR SARVISIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Московска 21Б
2013-09-27 17:46:40ЮРО КОНТРАКТОР СЪРВИСИЗ ЕООД
YURO KONTRAKTOR SARVISIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Московска 21Б
2013-09-27 17:46:40Евгени Георгиев Павлов
Evgeni Georgiev Pavlov
БЪЛГАРИЯManager
2013-09-27 17:46:40ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ ЕАД
POLAK INVESTMANT EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-07-16 15:55:35ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
POLAK INVESTMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-07-16 15:55:35УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯShareTransfer
14800 Sell to: ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
2012-07-16 15:55:35ПОЛАК ИНВЕСТМЪНТ ЕООД
POLAK INVESTMANT EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
14800 Buy from: УИЛИ БАПТИСТ
2011-11-23 15:46:38ЮРО КОНТРАКТОР СЪРВИСИЗ
YURO KONTRAKTOR SARVISIZ
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-11-23 15:46:38ЮРО КОНТРАКТОР СЪРВИСИЗ ЕООД
YURO KONTRAKTOR SARVISIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 ул. БУЛАИР 17
2011-11-23 15:46:38ЮРО КОНТРАКТОР СЪРВИСИЗ ЕООД
YURO KONTRAKTOR SARVISIZ EOOD
SubjectOfActivity
Всички дейности, свързани с монтажа и поддръжката на системи за слънчева енергия, системи за вятърна енергия, ОВК, тръбопроводи и промишлени инсталации, това включва проучване, научноизследователска и развойна дейност, разработване на проекти, инсталация, управление и поддръжка, включително продажбата на получената енергия; покупката и продажбата на слънчеви панели, вятърни турбини и други възобновяеми източници на енергия; всички операции по представителство, посредничество или пълномощие във връзка с описаните по-горе операции; всички дейности по договаряне, възлагане на подизпълнители, аутсорсинг, наемане на персонал и всички гъвкави форми на труд; изпълнението на всички дейности в строителната индустрия, това включва проектиране, планиране, изграждане, реконструкция, оборудване и довършителни работи на всички конструкции, сгради, произведения на изкуството и ландшафти, всички подготвителни работи по строителната площадка, строителни работи, техническите методи и завършването на всички конструкции, както и работите по градини, паркове и зелени пространства; всички дейности по инженеринг, поддръжка, проверки, мониторинг и др., това включва електрически, механични, пневматични, хидравлични и други дейности, всички дейности по металообработване, поддръжка и монтаж на машини, автоматизация; ремонт, поддръжка и почистване на сгради, паркове, индустриални и логистични съоръжения, както и други строежи и произведения на изкуството, оборудване, машини и инструменти за сухопътен транспорт и ветроходство; всички отстранявания, както и свързаните с тях дейности, логистика, транспорт, монтаж и демонтаж на оборудване и стоки; всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2011-11-23 15:46:38УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯManager
2011-11-23 15:46:38УИЛИ БАПТИСТ
UILI BAPTIST
БЕЛГИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЮРО КОНТРАКТОР СЪРВИСИЗ YURO KONTRAKTOR SARVISIZ (ЕИК: 201802756)
Check other registries about the company ЮРО КОНТРАКТОР СЪРВИСИЗ YURO KONTRAKTOR SARVISIZ (ID: 201802756)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More