Събития с лица свързани с компанията КЛИЙН КОЛ ЕНЕРДЖИ (ЕИК: 201802980)
Events with persons connected to the company KLIYN KOL ENERDZHI (ID: 201802980)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201802980)
Към 2020-01-23 03:13:41 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 03:13:41 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-06-15 12:25:43БОРИСКА ДРАГАНОВА БОРИСОВА
BORISKA DRAGANOVA BORISOVA
БЪЛГАРИЯLiquidator
2011-11-23 16:30:07КЛИЙН КОЛ ЕНЕРДЖИ
KLIYN KOL ENERDZHI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-11-23 16:30:07КЛИЙН КОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
KLIYN KOL ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ИЗТОК ул. ЛАТИНКА 9В
2011-11-23 16:30:07КЛИЙН КОЛ ЕНЕРДЖИ ЕООД
KLIYN KOL ENERDZHI EOOD
SubjectOfActivity
ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА; ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ; АКЦИОНЕРНИ И ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА; ПОСРЕДНИЧЕСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2011-11-23 16:30:07РУМЕН СЛАВЕЙКОВ МАЕВ
RUMEN SLAVEYKOV MAEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-23 16:30:07ИВАН ВЪЛЧАНОВ МАРКОВ
IVAN VALCHANOV MARKOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-23 16:30:07РУМЕН СЛАВЕЙКОВ МАЕВ
RUMEN SLAVEYKOV MAEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КЛИЙН КОЛ ЕНЕРДЖИ KLIYN KOL ENERDZHI (ЕИК: 201802980)
Check other registries about the company КЛИЙН КОЛ ЕНЕРДЖИ KLIYN KOL ENERDZHI (ID: 201802980)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More