Събития с лица свързани с компанията В.С.А. Комерс (ЕИК: 201816058)
Events with persons connected to the company V.S.A. Komers (ID: 201816058)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201816058)
Към 2020-01-23 04:26:50 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-23 04:26:50 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-20 13:32:08Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯPartner
2017-09-20 13:32:08Григорий Арнолдович Флакс
Grigoriy Arnoldovich Flaks
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
20 Sell to: Валентин Стоянов Атанасов
2017-09-20 13:32:08Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Buy from: Григорий Арнолдович Флакс
2016-04-11 12:49:01Даниела Иванова Димчева
Daniela Ivanova Dimcheva
БЪЛГАРИЯManager
2016-04-11 12:49:01Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-04-11 12:49:01Валерий Анатолиевич Зайцев
Valeriy Anatolievich Zaytsev
УКРАЙНАPartner
2016-04-11 12:49:01Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: Валерий Анатолиевич Зайцев
2016-04-11 12:49:01Валерий Анатолиевич Зайцев
Valeriy Anatolievich Zaytsev
УКРАЙНАShareTransfer
20 Buy from: Валентин Стоянов Атанасов
2015-07-31 16:01:51В.С.А. Комерс
V.S.A. Komers
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-07-31 16:01:51В.С.А. Комерс ООД
V.S.A. Komers OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Бургас 8000 Лазур 26 1
2015-07-31 16:01:51В.С.А. Комерс ООД
V.S.A. Komers OOD
SubjectOfActivity
Управление на недвижими имоти, управление на етажна собственост; строителство на недвижими имоти с цел продажба; покупко-продажба, обзавеждане, замяна и отдаване под наем и/или пренаемане на недвижими имоти; строително-ремонтни дейности; придобиване и продажба, внос и износ за трети страни на всякакъв вид стока, оборудване, съоръжения; консултантски услуги; лизингови сделки; сделки с интелектуална собственост; представителство и посредничество на трети физически и/или юридически лица в страната и чужбина, както и извършване на всякакви други сделки и/или дейности, незабранени от закона.
2015-07-31 16:01:51Григорий Арнолдович Флакс
Grigoriy Arnoldovich Flaks
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯPartner
2015-07-31 16:01:51Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-07-31 16:01:51Лилияна Цачева Атанасова
Liliyana TSacheva Atanasova
БЪЛГАРИЯPartner
2015-07-31 16:01:51Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-07-31 16:01:51Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: Лилияна Цачева Атанасова
2015-07-31 16:01:51Лилияна Цачева Атанасова
Liliyana TSacheva Atanasova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: Валентин Стоянов Атанасов
2015-07-31 16:01:51Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
20 Sell to: Григорий Арнолдович Флакс
2015-07-31 16:01:51Григорий Арнолдович Флакс
Grigoriy Arnoldovich Flaks
РУСКА ФЕДЕРАЦИЯShareTransfer
20 Buy from: Валентин Стоянов Атанасов
2011-12-01 17:45:42В.С.А. Комерс
V.S.A. Komers
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-12-01 17:45:42В.С.А. Комерс ЕООД
V.S.A. Komers EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ”Христо Смирненски” 62
2011-12-01 17:45:42В.С.А. Комерс ЕООД
V.S.A. Komers EOOD
SubjectOfActivity
Придобиване и продажба, внос и износ за трети страни на всякакъв вид стока, оборудване и други съоръжения, консултантски услуги, сделки с недвижимо имущество – придобиване, продажба, отдаване под наем, лизинг и други, сделки с интелектуална собственост, представителство и посредничество на трети дружества и/или лица в страната и в чужбина, както и извършване на всякакви други сделки и/или дейности, които не са забранени от българския закон.
2011-12-01 17:45:42Лилияна Цачева Атанасова
Liliyana TSacheva Atanasova
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-01 17:45:42Валентин Стоянов Атанасов
Valentin Stoyanov Atanasov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата В.С.А. Комерс V.S.A. Komers (ЕИК: 201816058)
Check other registries about the company В.С.А. Комерс V.S.A. Komers (ID: 201816058)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More