Събития с лица свързани с компанията СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП (ЕИК: 201841481)
Events with persons connected to the company SMART ENERDZHI GRUP (ID: 201841481)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201841481)
Към 2020-02-18 17:03:29 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 17:03:29 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-12-26 13:21:37СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП
SMART ENERDZHI GRUP
LegalForm
Акционерно дружество
2011-12-26 13:21:37СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП АД
SMART ENERDZHI GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Н. Й. Вапцаров 35
2011-12-26 13:21:37СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП АД
SMART ENERDZHI GRUP AD
SubjectOfActivity
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
2011-12-26 13:21:37ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
TODOR DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-26 13:21:37ХАЛИЛ ДЕМИРДАГ
HALIL DEMIRDAG
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-26 13:21:37ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
TODOR DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-26 13:21:37ХАКАН АККОЧ
HAKAN AKKOCH
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП SMART ENERDZHI GRUP (ЕИК: 201841481)
Check other registries about the company СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП SMART ENERDZHI GRUP (ID: 201841481)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More