Събития с лица свързани с компанията АГРО КЛАС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 201845017)
Events with persons connected to the company AGRO KLAS ASET MENIDZHMANT (ID: 201845017)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201845017)
Към 2020-02-18 18:28:01 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 18:28:01 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-23 15:51:52АГРО КЛАС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
AGRO KLAS ASET MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2018-01-23 15:51:52АГРО КЛАС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД
AGRO KLAS ASET MENIDZHMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ТУЛЧА 41
2018-01-23 15:51:52ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2018-01-23 15:51:52ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-01-23 15:51:52Марин Даниелов Кирилов
Marin Danielov Kirilov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2018-01-23 15:51:52ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: Марин Даниелов Кирилов
2018-01-23 15:51:52Нина Петрова Евгениева
Nina Petrova Evgenieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2018-01-23 15:51:52ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: Нина Петрова Евгениева
2018-01-23 15:51:52Невен Даниелов Кирилов
Neven Danielov Kirilov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
2018-01-23 15:51:52ИЛИЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ILIYAN IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: Невен Даниелов Кирилов
2011-12-22 20:11:04АГРО КЛАС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
AGRO KLAS ASET MENIDZHMANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-12-22 20:11:04АГРО КЛАС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
AGRO KLAS ASET MENIDZHMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище 114 Б
2011-12-22 20:11:04АГРО КЛАС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ООД
AGRO KLAS ASET MENIDZHMANT OOD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки с цел препродажба, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, лизинг, внос и износ на стоки, и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.
2011-12-22 20:11:04Марин Даниелов Кирилов
Marin Danielov Kirilov
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-22 20:11:04Марин Даниелов Кирилов
Marin Danielov Kirilov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-22 20:11:04Нина Петрова Евгениева
Nina Petrova Evgenieva
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-22 20:11:04Невен Даниелов Кирилов
Neven Danielov Kirilov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата АГРО КЛАС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ AGRO KLAS ASET MENIDZHMANT (ЕИК: 201845017)
Check other registries about the company АГРО КЛАС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ AGRO KLAS ASET MENIDZHMANT (ID: 201845017)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More