Събития с лица свързани с компанията ММС - СЕКЮРИТИ (ЕИК: 201848636)
Events with persons connected to the company MMS - SEKYURITI (ID: 201848636)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201848636)
Към 2020-02-19 10:56:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-19 10:56:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-02-10 18:01:53ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
VANYA GEORGIEVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2017-02-10 18:01:53ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
PLAMEN STANCHEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
2017-02-10 18:01:53ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА
VANYA GEORGIEVA VASILEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
2016-08-12 16:38:17ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
PLAMEN STANCHEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2016-08-12 16:38:17ИЛИЯ СТОЯНОВ ДУДОВ
ILIYA STOYANOV DUDOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-08-12 16:38:17ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
PLAMEN STANCHEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-08-12 16:38:17Калина Венциславова Керекова
Kalina Ventsislavova Kerekova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1600 Sell to: Илия Стоянов Дудов
2016-08-12 16:38:17Илия Стоянов Дудов
Iliya Stoyanov Dudov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1600 Buy from: Калина Венциславова Керекова
2016-08-12 16:38:17Калина Венциславова Керекова
Kalina Ventsislavova Kerekova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
2016-08-12 16:38:17ПЛАМЕН СТАНЧЕВ ДИМИТРОВ
PLAMEN STANCHEV DIMITROV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: Калина Венциславова Керекова
2016-07-22 18:42:59ИЛИЯ СТОЯНОВ ДУДОВ
ILIYA STOYANOV DUDOV
БЪЛГАРИЯManager
2016-07-22 18:42:59КАЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА КЕРЕКОВА
KALINA VENTSISLAVOVA KEREKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-22 18:42:59ИЛИЯ СТОЯНОВ ДУДОВ
ILIYA STOYANOV DUDOV
БЪЛГАРИЯPartner
2016-07-22 18:42:59Атанас Николов Ванков
Atanas Nikolov Vankov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Sell to: ИЛИЯ СТОЯНОВ ДУДОВ
2016-07-22 18:42:59ИЛИЯ СТОЯНОВ ДУДОВ
ILIYA STOYANOV DUDOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
200 Buy from: Атанас Николов Ванков
2016-07-22 18:42:59Атанас Николов Ванков
Atanas Nikolov Vankov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Sell to: Калина Венциславова Керекова
2016-07-22 18:42:59Калина Венциславова Керекова
Kalina Ventsislavova Kerekova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Buy from: Атанас Николов Ванков
2016-02-02 10:39:10КАЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА КЕРЕКОВА
KALINA VENTSISLAVOVA KEREKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2016-02-02 10:39:10КАЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА КЕРЕКОВА
KALINA VENTSISLAVOVA KEREKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-02-02 10:39:10„ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ” ООД
„ES VI EYCH KONSULT” OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1400 Sell to: КАЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА КЕРЕКОВА
2016-02-02 10:39:10КАЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА КЕРЕКОВА
KALINA VENTSISLAVOVA KEREKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1400 Buy from: „ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ” ООД
2011-12-28 13:26:49ММС - СЕКЮРИТИ
MMS - SEKYURITI
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-12-28 13:26:49ММС - СЕКЮРИТИ ООД
MMS - SEKYURITI OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1360 АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ 11
2011-12-28 13:26:49ММС - СЕКЮРИТИ ООД
MMS - SEKYURITI OOD
SubjectOfActivity
ОТДАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ, ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОНВОИРАНЕ НА СТОКИ, ТОВАРИ И ХОРА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, МАРКЕТИНГОВА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2011-12-28 13:26:49АТАНАС НИКОЛОВ ВАНКОВ
ATANAS NIKOLOV VANKOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-28 13:26:49ВЕСЕЛА ДИМОВА СЕРГИЕВА-ВЪЛЧЕВА
VESELA DIMOVA SERGIEVA-VALCHEVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-28 13:26:49АТАНАС НИКОЛОВ ВАНКОВ
ATANAS NIKOLOV VANKOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-28 13:26:49ЕС ВИ ЕЙЧ КОНСУЛТ ООД
ES VI EYCH KONSULT OOD
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ММС - СЕКЮРИТИ MMS - SEKYURITI (ЕИК: 201848636)
Check other registries about the company ММС - СЕКЮРИТИ MMS - SEKYURITI (ID: 201848636)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More