Събития с лица свързани с компанията Корус Поп (ЕИК: 201901430)
Events with persons connected to the company Korus Pop (ID: 201901430)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201901430)
Към 2020-05-26 04:38:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-05-26 04:38:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
 • Няма данни за коронасубсидии по ПМС55. No data about coronasubsidies.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-08-24 16:39:50Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯLiquidator
2014-07-31 12:40:32Корус Поп ЕООД
Korus Pop EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ”Цар Освободител” 2
2013-11-25 12:56:23Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯLiquidator
2012-02-01 14:02:01Корус Поп
Korus Pop
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-02-01 14:02:01Корус Поп ЕООД
Korus Pop EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Кърниградска 19
2012-02-01 14:02:01Корус Поп ЕООД
Korus Pop EOOD
SubjectOfActivity
Услуги в областта на информационните технологии и услуги, свързани с приложения в сектора на информационните технологии, както и извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България /след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона/.
2012-02-01 14:02:01Константинос Пангалос
Konstantinos Pangalos
ГЪРЦИЯManager
2012-02-01 14:02:01Константинос Пангалос
Konstantinos Pangalos
ГЪРЦИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата Корус Поп Korus Pop (ЕИК: 201901430)
Check other registries about the company Корус Поп Korus Pop (ID: 201901430)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More