Събития с лица свързани с компанията КАЯВА ИНЖЕНЕРИНГ (ЕИК: 201906534)
Events with persons connected to the company KAYAVA INZHENERING (ID: 201906534)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201906534)
Към 2020-01-20 04:30:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-20 04:30:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-02-10 13:49:18Петър Милков Цветков
Petar Milkov TSvetkov
БЪЛГАРИЯManager
2016-02-10 13:49:18Петър Милков Цветков
Petar Milkov TSvetkov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-02-10 13:49:18Христо Маринов Михов
Hristo Marinov Mihov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-02-10 13:49:18Иван Маринов Михов
Ivan Marinov Mihov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Петър Милков Цветков
2016-02-10 13:49:18Петър Милков Цветков
Petar Milkov TSvetkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Иван Маринов Михов
2016-02-10 13:49:18Христо Маринов Михов
Hristo Marinov Mihov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Sell to: Петър Милков Цветков
2016-02-10 13:49:18Петър Милков Цветков
Petar Milkov TSvetkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
400 Buy from: Христо Маринов Михов
2015-09-29 15:56:41Иван Маринов Михов
Ivan Marinov Mihov
БЪЛГАРИЯManager
2015-09-29 15:56:41Иван Маринов Михов
Ivan Marinov Mihov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-09-29 15:56:41Петър Милков Цветков
Petar Milkov TSvetkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: Иван Маринов Михов
2015-09-29 15:56:41Иван Маринов Михов
Ivan Marinov Mihov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Петър Милков Цветков
2014-06-05 15:11:25Христо Маринов Михов
Hristo Marinov Mihov
БЪЛГАРИЯPartner
2014-06-05 15:11:25Цветина Евтимова Захариева
TSvetina Evtimova Zaharieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Sell to: Христо Маринов Михов
2014-06-05 15:11:25Христо Маринов Михов
Hristo Marinov Mihov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Buy from: Цветина Евтимова Захариева
2013-01-14 12:12:56Цветина Евтимова Захариева
TSvetina Evtimova Zaharieva
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-14 12:12:56Желязко Симеонов Кочарков
ZHelyazko Simeonov Kocharkov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Sell to: Цветина Евтимова Захариева
2013-01-14 12:12:56Цветина Евтимова Захариева
TSvetina Evtimova Zaharieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
900 Buy from: Желязко Симеонов Кочарков
2012-06-21 12:27:57КАЯВА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
KAYAVA INZHENERING OOD
SubjectOfActivity
строително-ремонтни работи, инженерингова и сервизна дейност в областта на информационните технологии, телекомуникациите, силно и слаботокови системи, спедиторска и логистична дейност, транспортна дейност в страната и чужбина и всички други дейности, които не са забранени със закон
2012-02-05 12:21:02КАЯВА ИНЖЕНЕРИНГ
KAYAVA INZHENERING
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-02-05 12:21:02КАЯВА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
KAYAVA INZHENERING OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 кв. Васил Левски 546 10А - -
2012-02-05 12:21:02КАЯВА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
KAYAVA INZHENERING OOD
SubjectOfActivity
строително-ремонтни дейности на жилищни, обществени и други стоителни обекти, интериорен дизайн, търговия със стоки, внос и износ, търговско представителство и посредничество, складови и комисионни сделки, спедиторска и логистична дейност, транспортна дейност в страната и чужбина, след издаване на съответния лиценз за това и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон
2012-02-05 12:21:02Петър Милков Цветков
Petar Milkov TSvetkov
БЪЛГАРИЯManager
2012-02-05 12:21:02Желязко Симеонов Кочарков
ZHelyazko Simeonov Kocharkov
БЪЛГАРИЯPartner
2012-02-05 12:21:02Петър Милков Цветков
Petar Milkov TSvetkov
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата КАЯВА ИНЖЕНЕРИНГ KAYAVA INZHENERING (ЕИК: 201906534)
Check other registries about the company КАЯВА ИНЖЕНЕРИНГ KAYAVA INZHENERING (ID: 201906534)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More