Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СПИНСИСТЕМС (ЕИК: 201928694)
Events with persons connected to the company SPINSISTEMS (ID: 201928694)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201928694)
Към 2019-12-16 10:42:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-16 10:42:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-04-26 17:34:22СПИНСИСТЕМС АД
SPINSISTEMS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Цар Борис III 15
2016-01-13 16:06:26Андреас Кронтирас
Andreas Krontiras
ГЪРЦИЯRepresentative
2016-01-13 16:06:26Андреас Кронтирас
Andreas Krontiras
ГЪРЦИЯDirector
2015-03-25 12:14:29Анастасиос Магкос
Anastasios Magkos
ГЪРЦИЯDirector
2015-03-25 12:14:29Панайотис Давиос
Panayotis Davios
ГЪРЦИЯDirector
2015-01-26 15:58:47СПИНСИСТЕМС АД
SPINSISTEMS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 Стрелбище ул. Майор Първан Тошев 21-23
2015-01-26 15:58:47СПИНСИСТЕМС АД
SPINSISTEMS AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 46А
2015-01-26 15:58:47СПИНСИСТЕМС АД
SPINSISTEMS AD
SubjectOfActivity
внос, износ, търговия на едро и дребно с стоки, машини оборудване, суровини, амбалажни материали и др; консултантска и посредническа дейност, търговско представителство; вътрешна и външна търговия, търговско посредничество и представителство; консултантска и маркетингова дейност; посреднически/агентски дейности; пазарни и социологически проучвания; инженерингова дейност; сделки с интелектуална собственост; както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
2015-01-26 15:58:47Емил Венциславов Димитров
Emil Ventsislavov Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-01-26 15:58:47Олга Викторова Фурнаджийска-Иванова
Olga Viktorova Furnadzhiyska-Ivanova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-01-26 15:58:47Георги Генадиев Иванов
Georgi Genadiev Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-01-26 15:58:47Емил Венциславов Димитров
Emil Ventsislavov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-11-14 11:19:36СПИНСИСТЕМС АД
SPINSISTEMS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул.Акад. Иван Евстатиев Гешов 46А
2013-11-14 11:19:36СПИНСИСТЕМС АД
SPINSISTEMS AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 46А
2012-02-20 19:54:01СПИНСИСТЕМС
SPINSISTEMS
LegalForm
Акционерно дружество
2012-02-20 19:54:01СПИНСИСТЕМС АД
SPINSISTEMS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103
2012-02-20 19:54:01СПИНСИСТЕМС АД
SPINSISTEMS AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Джеймс Баучер 103
2012-02-20 19:54:01СПИНСИСТЕМС АД
SPINSISTEMS AD
SubjectOfActivity
Проверка, оценка, удостоверяване, проверяване, тестуване, проучване и удостоверяване; Одит на управленски системи и Удостоверяване; Регистриране на международно сертифициран бизнес; Сертифициране на продукти; Регистриране на международно сертифицирани продукти; Оценка и сертифициране на персонал;провеждане на обучения; представителство на удостоверителни организации; внос, износ, търговия на едро и дребно стоки, машини оборудване, суровини, амбалажни материали и други.; производство, разпространение и търговия със софтуер и други информационно технологични продукти, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.В случай, че за извършването на определена дейност се изисква разрешение или лицензия, Дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това
2012-02-20 19:54:01Харалампос Бакoлукас
Haralampos Bakolukas
ГЪРЦИЯRepresentative
2012-02-20 19:54:01Йоанис Золотарьоф
Yoanis Zolotarxof
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-20 19:54:01Харалампос Бакoлукас
Haralampos Bakolukas
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-20 19:54:01Марианти Досту
Marianti Dostu
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата СПИНСИСТЕМС SPINSISTEMS (ЕИК: 201928694)
Check other registries about the company СПИНСИСТЕМС SPINSISTEMS (ID: 201928694)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate