Събития с лица свързани с компанията КИРЧЕВ 2012 (ЕИК: 201929351)
Events with persons connected to the company KIRCHEV 2012 (ID: 201929351)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201929351)
Към 2020-01-26 12:25:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-26 12:25:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-24 09:57:56КИРЧЕВ 2012
KIRCHEV 2012
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-03-24 09:57:56КИРЧЕВ 2012 ЕООД
KIRCHEV 2012 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ДРУЖБА 42 А
2017-03-24 09:57:56НИКОЛАЙ ЯНАКИЕВ КОЛЕВ
NIKOLAY YANAKIEV KOLEV
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-24 09:57:56ГАЛИАНС - Г.Б. ЕООД
GALIANS - G.B. EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-03-24 09:57:56ДЕЯН КОСТАДИНОВ КИРЧЕВ
DEYAN KOSTADINOV KIRCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: ГАЛИАНС - Г.Б. ЕООД
2017-03-24 09:57:56ГАЛИАНС - Г.Б. ЕООД
GALIANS - G.B. EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: ДЕЯН КОСТАДИНОВ КИРЧЕВ
2017-03-24 09:57:56МИРЕНА ЛЮБОМИРОВА КИРЧЕВА
MIRENA LYUBOMIROVA KIRCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Sell to: ГАЛИАНС - Г.Б. ЕООД
2017-03-24 09:57:56ГАЛИАНС - Г.Б. ЕООД
GALIANS - G.B. EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
10 Buy from: МИРЕНА ЛЮБОМИРОВА КИРЧЕВА
2014-04-25 09:43:18КИРЧЕВ 2012
KIRCHEV 2012
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2014-04-25 09:43:18ДЕЯН КОСТАДИНОВ КИРЧЕВ
DEYAN KOSTADINOV KIRCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2014-04-25 09:43:18МИРЕНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА
MIRENA LYUBOMIROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2014-04-25 09:43:18ДЕЯН КОСТАДИНОВ КИРЧЕВ
DEYAN KOSTADINOV KIRCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-04-25 09:43:18ДЕЯН КОСТАДИНОВ КИРЧЕВ
DEYAN KOSTADINOV KIRCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: МИРЕНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА
2014-04-25 09:43:18МИРЕНА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА
MIRENA LYUBOMIROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ДЕЯН КОСТАДИНОВ КИРЧЕВ
2012-02-21 11:54:37КИРЧЕВ 2012
KIRCHEV 2012
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-02-21 11:54:37КИРЧЕВ 2012 ЕООД
KIRCHEV 2012 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Добрич 9300 ул. Кирил и Методий 26 Б
2012-02-21 11:54:37КИРЧЕВ 2012 ЕООД
KIRCHEV 2012 EOOD
SubjectOfActivity
Счетоводна дейност, сделки с недвижими имоти, арендуване на земеделски земи, производство и търговия със селскостопанска продукция, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, строителна дейност, транспортна дейност, производствена дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2012-02-21 11:54:37ДЕЯН КОСТАДИНОВ КИРЧЕВ
DEYAN KOSTADINOV KIRCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-02-21 11:54:37ДЕЯН КОСТАДИНОВ КИРЧЕВ
DEYAN KOSTADINOV KIRCHEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КИРЧЕВ 2012 KIRCHEV 2012 (ЕИК: 201929351)
Check other registries about the company КИРЧЕВ 2012 KIRCHEV 2012 (ID: 201929351)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More