Събития с лица свързани с компанията София Централ - Б (ЕИК: 201948845)
Events with persons connected to the company Sofiya TSentral - B (ID: 201948845)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201948845)
Към 2020-02-18 15:32:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-18 15:32:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-04-06 11:06:55БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
Distraints
2015-04-06 10:54:23БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
Distraints
2015-04-06 10:42:32БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
Distraints
2015-03-31 11:59:29Найден Маринов Колев
Nayden Marinov Kolev
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-03-31 11:34:25Марио Найденов Кръковски
Mario Naydenov Krakovski
БЪЛГАРИЯDescription406
2015-03-31 10:46:54Александър Иванов Ваклин
Aleksandar Ivanov Vaklin
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-01-24 13:21:45РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
RAYFAYZENBANK /BALGARIYA/ EAD
Distraints
2013-01-18 14:21:17НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ
NAYDEN MARINOV KOLEV
БЪЛГАРИЯDescription406
2012-10-25 11:53:02БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
BALGARO-AMERIKANSKA KREDITNA BANKA
Distraints
2012-10-19 10:38:33НАЙДЕН МАРИНОВ КОЛЕВ
NAYDEN MARINOV KOLEV
Description406
2012-03-02 19:37:55София Централ - Б
Sofiya TSentral - B
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-03-02 19:37:55София Централ - Б ООД
Sofiya TSentral - B OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 бул. „Ген. Николай Г. Столетов” 11 Б
2012-03-02 19:37:55София Централ - Б ООД
Sofiya TSentral - B OOD
SubjectOfActivity
Изграждане, ремонт и реконструкция на жилищни, административни и промишлени обекти; инженерингови услуги - проучване и проектиране, геоложки и геодезически проучвания; представителство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; извършване на търговска дейност, както и всякакви други сделки или дейност, незабранени от Закона.
2012-03-02 19:37:55Александър Иванов Ваклин
Aleksandar Ivanov Vaklin
БЪЛГАРИЯManager
2012-03-02 19:37:55Марио Найденов Кръковски
Mario Naydenov Krakovski
БЪЛГАРИЯManager
2012-03-02 19:37:55Найден Маринов Колев
Nayden Marinov Kolev
БЪЛГАРИЯManager
2012-03-02 19:37:55Александър Иванов Ваклин
Aleksandar Ivanov Vaklin
БЪЛГАРИЯPartner
2012-03-02 19:37:55Марио Найденов Кръковски
Mario Naydenov Krakovski
БЪЛГАРИЯPartner
2012-03-02 19:37:55Найден Маринов Колев
Nayden Marinov Kolev
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата София Централ - Б Sofiya TSentral - B (ЕИК: 201948845)
Check other registries about the company София Централ - Б Sofiya TSentral - B (ID: 201948845)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More