Събития с лица свързани с компанията АЛГА ИНДЪСТРИ (ЕИК: 201969239)
Events with persons connected to the company ALGA INDASTRI (ID: 201969239)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201969239)
Към 2020-01-29 17:41:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 17:41:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-04 13:52:21АЛГА ИНДЪСТРИ ЕООД
ALGA INDASTRI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 ул.Добри Божилов 26
2017-07-04 13:52:21ГЕОРГИ ЕВСТАТИЕВ МУСКИЧЕВ
GEORGI EVSTATIEV MUSKICHEV
БЪЛГАРИЯManager
2017-07-04 13:52:21ЕНЕРДЖИ ДИВЕЛЪПМЪНТ 2014
ENERDZHI DIVELAPMANT 2014
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-07-04 13:52:21Цветина Александрова Цветанова
TSvetina Aleksandrova TSvetanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: Енерджи Дивелъпмънт 2014
2017-07-04 13:52:21Енерджи Дивелъпмънт 2014
Enerdzhi Divelapmant 2014
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: Цветина Александрова Цветанова
2015-08-19 10:06:05АЛГА ИНДЪСТРИ ЕООД
ALGA INDASTRI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1408 бул. България 9
2015-08-19 10:06:05АЛГА ИНДЪСТРИ ЕООД
ALGA INDASTRI EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул.Георги Бенковски 17
2013-04-11 10:14:37АЛГА ИНДЪСТРИ ЕООД
ALGA INDASTRI EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул.Георги Бенковски 17
2013-04-11 10:14:37Цветина Александрова Цветанова
TSvetina Aleksandrova TSvetanova
БЪЛГАРИЯManager
2013-04-11 10:14:37Цветина Александрова Цветанова
TSvetina Aleksandrova TSvetanova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-04-11 10:14:37Уърлд Енерджи-2 ЕООД
Uarld Enerdzhi-2 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: Цветина Александрова Цветанова
2013-04-11 10:14:37Цветина Александрова Цветанова
TSvetina Aleksandrova TSvetanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: Уърлд Енерджи-2 ЕООД
2012-10-12 09:49:17АЛГА ИНДЪСТРИ ЕООД
ALGA INDASTRI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Лом 3600 ул.Белоградчишко шосе 21
2012-09-05 10:43:36УЪРЛД ЕНЕРДЖИ-2
UARLD ENERDZHI-2
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-09-05 10:16:17Анелия Георгиева Мускичева
Aneliya Georgieva Muskicheva
БЪЛГАРИЯManager
2012-09-05 10:16:17„КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ”ЕООД
„KEY DIVELAPMANT”EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-09-05 10:16:17„КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ”ЕООД
„KEY DIVELAPMANT”EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Sell to: УЪРЛД ЕНЕРДЖИ-2 ЕООД
2012-09-05 10:16:17УЪРЛД ЕНЕРДЖИ-2 ЕООД
UARLD ENERDZHI-2 EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2 Buy from: „КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ”ЕООД
2012-03-14 18:22:18АЛГА ИНДЪСТРИ
ALGA INDASTRI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-03-14 18:22:18АЛГА ИНДЪСТРИ ЕООД
ALGA INDASTRI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 НПЗ Искър бул.проф.Цветан Лазаров 113В
2012-03-14 18:22:18АЛГА ИНДЪСТРИ ЕООД
ALGA INDASTRI EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Лозенец бул.Джеймс Баучер 51
2012-03-14 18:22:18АЛГА ИНДЪСТРИ ЕООД
ALGA INDASTRI EOOD
SubjectOfActivity
производство и маркетингова дейност на стоки и услуги, отглеждане и преработка на аквакултури, покупка на стоки или други вещи и имоти с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и комисионерство, външнотърговска дейност, експорт, импорт и реекспорт на всякакъв вид стоки, както и всяка друга незабранена от закона дейност;
2012-03-14 18:22:18КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ
KRASIMIR GEORGIEV KRASTEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-03-14 18:22:18„КЕЙ ДИВЕЛЪПМЪНТ”ЕООД
„KEY DIVELAPMANT”EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЛГА ИНДЪСТРИ ALGA INDASTRI (ЕИК: 201969239)
Check other registries about the company АЛГА ИНДЪСТРИ ALGA INDASTRI (ID: 201969239)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More