Събития с лица свързани с компанията АЯЗМО (ЕИК: 201974859)
Events with persons connected to the company AYAZMO (ID: 201974859)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201974859)
Към 2020-01-18 01:38:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 01:38:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-07-30 11:13:55ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
IVAN ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-30 11:13:55АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL IVANOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-30 11:13:55ВАНЯ ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
VANYA PETKOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-30 11:13:55ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
IVAN ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-19 15:35:49АЯЗМО
AYAZMO
LegalForm
Акционерно дружество
2012-03-19 15:35:49АЯЗМО АД
AYAZMO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Индустриален Птицекланица Градус
2012-03-19 15:35:49АЯЗМО АД
AYAZMO AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 Индустриален Птицекланица Градус
2012-03-19 15:35:49АЯЗМО АД
AYAZMO AD
SubjectOfActivity
Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната или в чужбина; консултантска, маркетингова, транспортна и спедиторска дейност /без поща/; вътрешна и външнотърговска дейност чрез внос, износ, обменни, бартерни, комисионни, реекспортни, лизингови и други сделки и операции; осъществяване на всякаква дейност, незабранена със закон или нормативен акт, която по предмет и обем изисква да се води по търговски начин в страната и чужбина, като за тези за които се изисква разрешение - след неговото придобиване.
2012-03-19 15:35:49ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
IVAN ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-19 15:35:49ВАНЯ ПЕТКОВА АНГЕЛОВА
VANYA PETKOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-19 15:35:49ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
IVAN ANGELOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-19 15:35:49АНГЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ
ANGEL IVANOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата АЯЗМО AYAZMO (ЕИК: 201974859)
Check other registries about the company АЯЗМО AYAZMO (ID: 201974859)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More