Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЛАТА ДИДЖИБОРД (ЕИК: 202023195)
Events with persons connected to the company LATA DIDZHIBORD (ID: 202023195)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202023195)
Към 2019-12-16 11:16:48 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-12-16 11:16:48 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС
  No data about EU funded project contractor.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-16 18:21:21ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА КАБЛЕШКОВА
LYUDMILA ALEKSANDROVA KABLESHKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2018-03-16 18:21:21ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА КАБЛЕШКОВА
LYUDMILA ALEKSANDROVA KABLESHKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2018-03-16 18:21:21АХИНОРА АТАНАСОВА КАБЛЕШКОВА
AHINORA ATANASOVA KABLESHKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА КАБЛЕШКОВА
2018-03-16 18:21:21ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА КАБЛЕШКОВА
LYUDMILA ALEKSANDROVA KABLESHKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: АХИНОРА АТАНАСОВА КАБЛЕШКОВА
2012-11-22 14:41:40ЛАТА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД
LATA KOMYUNIKEYSHANS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 бул. Евлоги Георгиев 25
2012-11-22 14:41:40ЛАТА КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД
LATA KOMYUNIKEYSHANS EOOD
SubjectOfActivity
Управление и консултиране на рекламни проекти, ПР (пъблик рилейшънс), дигитални медии, рекламно посредничество, медия планиране и купуване, медия маркетинг, производство и реализация на рекламни средства, издателска дейност, телекомуникации, производство на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, комисионна или лизингова дейност, предприемаческа и инвестиционна дейност, сделки с обекти на интелектуална собственост, както и всяка друга търговска дейност, незабранена с нормативен акт.
2012-11-22 14:41:40АХИНОРА АТАНАСОВА КАБЛЕШКОВА
AHINORA ATANASOVA KABLESHKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-11-22 14:41:40АХИНОРА АТАНАСОВА КАБЛЕШКОВА
AHINORA ATANASOVA KABLESHKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-11-22 14:41:40ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА КАБЛЕШКОВА
LYUDMILA ALEKSANDROVA KABLESHKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Sell to: АХИНОРА АТАНАСОВА КАБЛЕШКОВА
2012-11-22 14:41:40АХИНОРА АТАНАСОВА КАБЛЕШКОВА
AHINORA ATANASOVA KABLESHKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1000 Buy from: ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА КАБЛЕШКОВА
2012-04-11 11:51:00ЛАТА ДИДЖИБОРД
LATA DIDZHIBORD
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-04-11 11:51:00ЛАТА ДИДЖИБОРД ЕООД
LATA DIDZHIBORD EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София бул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 17 А
2012-04-11 11:51:00ЛАТА ДИДЖИБОРД ЕООД
LATA DIDZHIBORD EOOD
SubjectOfActivity
ВЪНШНА РЕКЛАМА, ДИГИТАЛНИ МЕДИИ, УПРАВЛЕНИЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА РЕКЛАМНИ ПРОЕКТИ, РЕКЛАМНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, МЕДИА ПЛАНИРАНЕ И МЕДИА КУПУВАНЕ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА С НОРМАТИВЕН АКТ.
2012-04-11 11:51:00ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА КАБЛЕШКОВА
LYUDMILA ALEKSANDROVA KABLESHKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-11 11:51:00ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА КАБЛЕШКОВА
LYUDMILA ALEKSANDROVA KABLESHKOVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЛАТА ДИДЖИБОРД LATA DIDZHIBORD (ЕИК: 202023195)
Check other registries about the company ЛАТА ДИДЖИБОРД LATA DIDZHIBORD (ID: 202023195)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate