Събития с лица свързани с компанията ПСТ СЕЙФ РОУДС (ЕИК: 202047716)
Events with persons connected to the company PST SEYF ROUDS (ID: 202047716)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202047716)
Към 2020-01-29 18:40:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-29 18:40:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-18 17:47:03СОНЯ ТОДОРОВА ЖЕЛЯЗКОВА
SONYA TODOROVA ZHELYAZKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-10-28 12:39:02ИНФРА СЕЙФ РОУДС ЕООД
INFRA SEYF ROUDS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул. Майстор Алекси Рилец 38
2013-07-25 17:05:19ИВО КОНСТАНТИНОВ ИВАНЧЕВ
IVO KONSTANTINOV IVANCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-10-29 12:07:24ИНФРА СЕЙФ РОУДС ЕООД
INFRA SEYF ROUDS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 ул. БЕСАРАБИЯ 114
2012-10-29 12:07:24ИНФРА БИЛДИНГ
INFRA BILDING
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-10-29 12:07:24ПСТ ХОЛДИНГ АД
PST HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИНФРА БИЛДИНГ
2012-10-29 12:07:24ИНФРА БИЛДИНГ
INFRA BILDING
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ПСТ ХОЛДИНГ АД
2012-06-22 13:20:33ПСТ СЕЙФ РОУДС ЕООД
PST SEYF ROUDS EOOD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И МОНТАЖ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СРЕДСТВА, ОСИГУРЯВАЩИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО; ПОЛАГАНЕ НА ХОРИЗОНТАЛНА ПЪТНА МАРКИРОВКА СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТОРИТЕ ОКОЛО ТЯХ; НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ПРОЕКТАНТСКА, ИНВЕСТИТОРСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА И ДРУГА ТЕХНИКА, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2012-04-27 13:52:43ПСТ СЕЙФ РОУДС
PST SEYF ROUDS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-04-27 13:52:43ПСТ СЕЙФ РОУДС ЕООД
PST SEYF ROUDS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 БЕСАРАБИЯ 114
2012-04-27 13:52:43ПСТ СЕЙФ РОУДС ЕООД
PST SEYF ROUDS EOOD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СВЕТОФАРНИ УРЕДБИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СРЕДСТВА, ОСИГУРЯВАЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО; СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ГРАДСКИ КОМУНИКАЦИИ И ИНФРАСТРУКТОРИТЕ ОКОЛО ТЯХ; НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ПРОЕКТАНТСКА, ИНВЕСТИТОРСКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВСИЧКИ ВИДОВЕ УСЛУГИ СЪС СТРОИТЕЛНА И ДРУГА ТЕХНИКА, ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2012-04-27 13:52:43ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ
IVAN YANKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-04-27 13:52:43ПСТ ХОЛДИНГ АД
PST HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПСТ СЕЙФ РОУДС PST SEYF ROUDS (ЕИК: 202047716)
Check other registries about the company ПСТ СЕЙФ РОУДС PST SEYF ROUDS (ID: 202047716)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More