Събития с лица свързани с компанията ЗПУЕ Балкани (ЕИК: 202055531)
Events with persons connected to the company ZPUE Balkani (ID: 202055531)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202055531)
Към 2020-02-29 04:14:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-02-29 04:14:54 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-02 13:38:12Лукаш Хайдук
Lukash Hayduk
ПОЛШАLiquidator
2012-08-17 13:45:25ЗПУЕ Балкани ЕООД
ZPUE Balkani EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 КУКУШ 1
2012-08-17 13:45:25ЛУКАШ ХАЙДУК
LUKASH HAYDUK
ПОЛШАManager
2012-05-04 15:27:59ЗПУЕ Балкани
ZPUE Balkani
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-05-04 15:27:59ЗПУЕ Балкани ЕООД
ZPUE Balkani EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1324 ЛЮЛИН 735 Б
2012-05-04 15:27:59ЗПУЕ Балкани ЕООД
ZPUE Balkani EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 КУКУШ 101
2012-05-04 15:27:59ЗПУЕ Балкани ЕООД
ZPUE Balkani EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОННИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПАНЕЛНИ СГРАДИ, ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОННИ СГЛОБЯЕМИ ПАНЕЛНИ СГРАДИ, ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОННА СМЕС, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ СГЛОБЯЕМИ СГРАДИ, НО БЕЗ УСЛУГИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, УСЛУГИ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕТО НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНА СТРОИТЕЛНА ДОГРАМА, ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИСТЕРНИ, КОНТЕЙНЕРИ И МЕТАЛНИ РЕЗЕРВОАРИ, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА И УПРАВЛЯВАЩА АПАРАТУРА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, НО БЕЗ УСЛУГИ, УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ИНСТАЛИРАНЕТО, РЕМОНТА И КОНСЕРВАЦИЯТА НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА И УПРАВЛЯВАЩА ЕЛЕКТРИЧЕСКА АПАРАТУРА, ПРОИЗВОДСТВО НА РАДИО – ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРЕДАВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА И АПАРАТИ ЗА КАБЕЛНА ТЕЛЕФОНИЯ И ТЕЛЕГРАФИЯ, НО БЕЗ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ЛИНЕЙНИ ОБЕКТИ: ТРЪБОПРОВОДИ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИТИЧНИ ЛИНИИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТЯГА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ОБЕКТИ – ПРЕНАСЯНЕ, ИЗЪРШВАНЕ НА ОБЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ЛИНЕЙНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ОБЕКТИ: ТРЪБОПРОВОДИ, ЕЛЕКТРОЕНЕРГИТИЧНИ ЛИНИИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ТЯГА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ОБЕКТИ – МЕСТНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ МОНТАЖА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА СГРАДИ С ПАНЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ, ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В СГРАДИ И НА СТРОИТЕЛНИ ПЛОЩАДКИ, НАЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЗАЕДНО С ОБСЛУЖВАЩИЯ ПЕРСОНАЛ, ПРОДАЖБА НА ЕДРО НА МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА, ТЪРГОВИЯТА И ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ, ПЪТЕН ТРАНСПОРТ С УНИВЕРСАЛНИ ТЕЖКИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА, НАЕМАНЕ НА ТОВАРНИ КОЛИ С ШОФЬОРИ, ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ В СТРОИТЕЛСТВОТО, УРБАНИСТИКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ, ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕУПОМЕНАТА ДО СЕГА, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ФИНАНСОВИ СДЕЛКИ, НЕУПОМЕНАТИ ДО СЕГА, ЕКСПОРТ – ИМПОРТ, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕР, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТОКИ И УСЛУГИ С ПРОМИШЛЕНО И БИТОВО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СПЕДИТОРСКА И СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА И ПРОДАЖБИ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ И УСЛУГИ, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРОДАЖБА, ДИСТРИБУЦИЯ И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ И ДОГРАМА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2012-05-04 15:27:59МЛАДЕН КОЛЕВ ДИЧЕВ
MLADEN KOLEV DICHEV
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-04 15:27:59КШИШТОФ ЯМРОЗ
KSHISHTOF YAMROZ
ПОЛШАManager
2012-05-04 15:27:59ЗПУЕ АД
ZPUE AD
ПОЛШАSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЗПУЕ Балкани ZPUE Balkani (ЕИК: 202055531)
Check other registries about the company ЗПУЕ Балкани ZPUE Balkani (ID: 202055531)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More