Събития с лица свързани с компанията Аутдорс (ЕИК: 202083000)
Events with persons connected to the company Autdors (ID: 202083000)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 202083000)
Към 2020-01-18 00:27:15 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2020-01-18 00:27:15 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проекти по ПРСР за периода 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient.
 • Няма данни да е бенефициар на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-12-16 12:14:57РАМ БАЙКС
RAM BAYKS
Successor703
2016-08-09 19:56:59Борислав Димитров Христов
Borislav Dimitrov Hristov
БЪЛГАРИЯManager
2016-07-26 20:22:59ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД
YUNIYDA INDASTRIS OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-07-26 20:22:59Уан АД
Uan AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
227000 Sell to: ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД
2016-07-26 20:22:59ЮНИЙДА ИНДЪСТРИС ООД
YUNIYDA INDASTRIS OOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
227000 Buy from: Уан АД
2015-06-04 13:22:53Розалина Иванова Генова
Rozalina Ivanova Genova
БЪЛГАРИЯManager
2013-02-07 10:23:33Аутдорс ЕООД
Autdors EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 Хаджи Димитър ул. Ильо Войвода 13
2012-05-08 15:35:03Аутдорс
Autdors
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-05-08 15:35:03Аутдорс ЕООД
Autdors EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1729 Младост 1А 510 2
2012-05-08 15:35:03Аутдорс ЕООД
Autdors EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1510 кв. Хаджи Димитър ул. Ильо Войвода 13 0 0
2012-05-08 15:35:03Аутдорс ЕООД
Autdors EOOD
SubjectOfActivity
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина със спортни стоки, велосипеди, велосипедни части и аксесоари, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга дейност, незабранена със закон
2012-05-08 15:35:03Гергана Янош Цончева-Титева
Gergana YAnosh TSoncheva-Titeva
БЪЛГАРИЯManager
2012-05-08 15:35:03Уан АД
Uan AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-05-08 15:35:03Уан АД
Uan AD
TransformingCompany
2012-05-08 15:35:03Аутдорс
Autdors
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата Аутдорс Autdors (ЕИК: 202083000)
Check other registries about the company Аутдорс Autdors (ID: 202083000)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More